Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Agraarteadus 1 * XXXI * 2020

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Kutsun teid lugema Agraarteaduse 2020. aasta esimest numbrit. Sellest numbrist leiate tehnika-, taime-, mulla-, keskkonna- ja ehitusteadusega seotud artikleid. Ajakirjale käsikirjade esitamine suureneb iga numbriga. Käesoleva numbri jaoks esitatud käsikirju oli kokku 22, millest avaldamiseks valiti 12 artiklit.

Agraarteaduses avaldatud teadusartiklid indekseeritakse FAO AGRIS, DOAJ, EBSCO, SCOPUS jt andmebaasides. Kõik Agraarteaduse teadusartiklid varustatakse digitaalse objekti identifikaatoriga (DOI).

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.

Ladusat sulejooksu 
Alo Tänavots
peatoimetaja


SISUKORD

TOIMETAJA VEERG

 • A. Tänavots, M. Kass. Agraarteadus – 30

TEADUSARTIKLID

 • V. Bulgakov, J. Olt, V. Kuvachov, M. Chernovol, M. Sviren, S. Kolomiiets. A study of the interaction between soil and the pneumatic wheels of agricultural gantry systems
 • V. Bulgakov, J. Olt, Kuvachov, S. Smolinskyi. A theoretical and experimental study of the traction properties of agricultural gantry systems
 • P. Kanatas. The aromatic plant Melissa officinalis and effects of its aqueous extracts on summer annual and invasive weed species
 • P. Kanatas. Mini-review: The role of crop rotation, intercropping, sowing dates and increased crop density towards a sustainable crop and weed management in arable crops
 • R. Kõlli, T. Tõnutare. Eesti erosioonist häiritud muldkatted: muldade nomenklatuur ja uurimise ajalugu 
 • D. Matvejenko, A. Komarov, E. Nugis, P. Lekomtsev. Optimization of options for differential application of nitrogen fertilizers in the precision farming system 
 • L. Nei, E. Haiba, M. Lillenberg. Lühiülevaade: Ravimijäägid reoveesettes ja nende lagunemine kompostimisel – viimase aastakümne uuringud Eestis
 • E. Nugis, K. Tamm, T. Võsa, T. Plakk, V. Palge. Express-diagnostics method for assessment of soil compaction for different cultivation methods
 • N. Nutt, A. Kubjas, M. Kaplinski-Sauk. Lühiartikkel: Eesti ajalooliste mõisaparkide ja metsade puistu liigilise koosseisu võrdluse meetod
 • M. Olle. Short Communication: The improvement of the growth of tomato transplants by bokashi tea
 • Z. Pacanoski, A. Mehmeti. Review: Managing weed populations through alteration of the cropping pattern
 • J. Raamets, A. Ruus, M. Ivask, L. Nei, K. Muoni. Siseõhu kvaliteet põhu- ja pilliroopakkidest seintega elumajades

KROONIKA

 • M. Kass, H. Kiiman. Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 2019. aasta tegevusaruanne
 • E. Järvesoo. Minevikust: Akadeemiline Põllumajanduslik Selts 15-aastane

JUUBELID

 • J. Kuht. Professor Enn Jaama – 85
 • E. Leedu, A. Astover. Mullateadlane professor Raimo Kõlli – 80
 • E. Vesik. Arvo Tõnissoo – 80
 • M. Kass. Aleksander Lember – 65
 • A. Tsahkna. Mati Koppel – 60

IN MEMORIAM

 • O. Kärt. Virve Karis – in memoriam
 • A. Kikas. Koidu Kelt – in memoriam
 • E. Leedu, A. Astover. Agrokeemik-spordifanaatik, emeriitprofessor Paul Kuldkepp – in memoriam

MÄLESTUSPÄEVAD

 • A. Lüpsik. 25 aastat loomakasvatusteadlase, põllumajandusdoktor prof Karl-Robert Kurmi lahkumisest
 • E. Leedu. Loit Reintam – 90