Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Ajaloo toimkond

2020. aasta kevadel tegi APSi eestseisus pm-knd Jaan Kuhtile ettepaneku moodustada ajaloo toimkond. Selle ülesandeks on APSi tegevuse uurimine ja jäädvustamine.

Seltsi liige PhD Piret Peiker keskendub seltsi naistegelaste tegevusele ja ajakirja "Taluperenaine" teemade kajastamisele.