Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI (APS) PROGRAMM

 1. APS koondab endasse Eesti põllumajanduses töötavad teadlased, kes aitavad kaasa Eestimaa põllumajanduse ja maaelu arendamisel lähtuvalt isemajandava Eesti programmist.
 2. APS suunab ja abistab Eestis toimuvat põllumajanduslikku katsetegevust ja teaduslikku uurimistööd. Ta selgitab ja tõstab üles uurimist vajavaid probleeme ja teemasid.
 3. Seltsi ülesandeks on parandada teadustöö korraldust ja muuta see tulemuslikumaks, milleks taotleb:
 • kindlate rahaliste vahendite, kaasa arvatud valuuta, eraldamist põllumajandusteadusele;
 • teadusbaaside väljaehitamist; noorteadlaste ettevalmistuse tõhustamist;
 • teadustöötajate töötasustamise kaasajastamist.
 1. APS valgustab objektiivselt Eesti põllumajanduse ajalugu ja kajastab põllumajandusajaloolisi sündmusi kui ka põllumajandustegelaste tähtpäevi.
 2. APS suunab põllumajandusliku kõrghariduse kujunemist Eestis. Seltsi juurde organiseeritakse üliõpilassektsioon.
 3. APS astub välja ebaõigete või põhjendamatute suundade ja soovituste vastu, mis võivad halvata põllumajandust tervikuna või tema üksikuid harusid, sealhulgas ka põllumajandusteadust.
 4. APS kaitseb põllumajandusteadlaste kutsehuvisid ja annab seisukoha vaidlusküsimustes.
 5. APS esitab oma liikmeid vabariigi teadust, põllumajandust ja maaelu koordineerivatesse nõukogudesse.
 6. APS loob sidemeid teiste teadus-, põllumajandus-, kultuuri- ja muude seltside ja liitudega, sealhulgas välismaa akadeemiliste põllumajanduslike seltside, asutuste ja kollektiividega ning ka üksikteadlastega.
 7. APS suunab teaduslikku põllumajanduslikku kirjastustegevust, taotleb akadeemiliste põllumajanduslike ajakirjade väljaandmist. Teadustööde tulemusi avaldatakse ka APS-i aastaraamatutes.
 8. APS organiseerib põllumajandusliku entsüklopeedia ja terminoloogia leksikonide väljaandmist.
 9. APS viib läbi seminare, teaduskonverentse, nõupidamisi ja suvepäevi, mille abil aitab kaasa maarahva harituse kasvule.
 10. APS abistab ja suunab Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevust.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi president O. Saveli

REGISTREERITUD

ENSV Agrotööstuskomitees, reg. nr. 1 1989 07 11 Asjadevalitseja asetäitja üldküsimuste alal R. Velleste