Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Saateks

Taasasutati APS-i oskussõnatoimkonnad

Aimur Joandi
Agraarteadus 2011 * XXII * 1 

Käesoleva sajandi algul on põllumajandusliku oskussõnavara küsimus taas eriti aktuaalne, sest inglise keele mõjul kiputakse eesti keelt risustama väärade laenudega, eriti otsetõlgetega, nn ärilisel eesmärgil. Uutes n-ö eurooludes tuleb teha palju tõlketööd, milleks nii õppijatele kui ka tõlkidele on tarvis uusi asjakohaseid oskussõnu ja vastavalt ka oskussõnastikke.

Kolmapäeval, 2. märtsil 2011. a peetud APS-i eestseisuse koosolekul esines huvitava ettekandega Tartu Ülikooli doktorant Riin Rebane, kes kõneles oma uurimistulemustest aminohapete sisalduse määramise kohta erinevatest asukohtadest pärit metes.

Tuntud mesindusteadlane ja -veteran Antu Rohtla rääkis uue mesindussõnaraamatu ning Siiri Kasepalu loomakasvatuse koondsõnaraamatu koostamisest ja selle väljaandmise vajalikkusest.

Loomakasvatusalaste oskussõnastike koostamisega tegeleti üpris hoogsalt Nõukogude ajal Tartus Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudis, 1990. aastatel selline töö aga soikus.

Nüüd on plaanis Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi juurde loodud oskussõnatoimkonna läbi hoogustada pooleli jäänud tööd ja anda välja terviklik loomakasvatuse sõnaraamat. Varasematel aastatel välja antud ettevalmistavad brošüürsõnastikud on andnud võimaluse kogutud materjali kasutamise käigus hinnata, täiendada ja parandada.

2. märtsil peetud APS-i koosolekul moodustati selleks mesinduse ja loomakasvatuse toimkonnad.

Loodi üldine APS-i oskussõnatoimkond, korraldaja Aimur Joandi, selle juurde vastavalt mesinduse ja loomakasvatuse oskussõnade toimkonnad.

Mesinduse toimkonna juhataja on Antu Rohtla, liikmed Jaak Riis, Olustvere Maamajanduskooli mesinduse õpetaja; Uku Pihlak, Eesti Mesinike Liidu infolehe Mesinik toimetaja; Madli Rohtla, Kenyoni ülikooli (USA) üliõpilane, ning Siiri Tomingas-Joandi TÜ germaani-romaani filoloogia doktorant.

Loomakasvatuse toimkonna esimees on Siiri Kasepalu, liikmed Olev Saveli, professor, loomageneetika ja tõuaretuse osakond, peaspetsialist; Heldur Peterson, loomageneetika ja tõuaretuse osakond, lektor; Olav Kärt, EMÜ söötmisosakonna professor, ja Siiri TomingasJoandi, TÜ germaani-romaani filoloogia doktorant.

Nüüd on plaanis Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi juurde loodud oskussõnatoimkonnaga tööd taasalustada ja anda esmalt välja üks terviklik loomakasvatuse ja mesinduse oskussõnaraamat.

Uusi toimkondi võib luua vajadusel APS-i juurde veel, kui on tegutseda soovijaid. Oskussõnade toimkondade töösse soovitakse kaasa tõmmata ka üliõpilasi, mille läbi APS nooreneb.

Jänesmäel, 4.–6. märts 2011