Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Au­­liikmed ja preemiad

Kuu­päev Au­liik­med, -presi­den­did* Elu­aja­preemia Aas­ta­pree­mia Noorte­pree­mia Aasta Tegija
10.4.1940 dr agr P. Kõpp        
13.4.1990 prof E. Järvesoo        
13.4.1990 prof A. Muuga        
10.4.1991 pm-knd H. Kotkas pm-dr R. Kalmet pm-knd M. Metsaalt pm-mag P. Kasearu  
10.4.1991 prof A. Pung        
8.4.1992 pm-knd K. Jaama pm-dr H. Kärblane pm-knd S. Kalev PhD A. Kaasik  
8.4.1992 pm-knd M. Karelson        
8.4.1993 prof J. Kuum prof Ü. Oll biol-knd M. Agur pm-mag E. Orgmets  
8.4.1993 pm-knd A. Ratt   vet-dr A. Kaarma    
30.3.1994 prof E. Laas pm-dr V. Laanmäe pm-knd P. Kuldkepp PhD R. Lillak  
30.3.1994     biol-knd L. Murdam    
19.4.1995 pm-dr A. Aamisepp prof J. Lepajõe pm-dr M. Järvan PhD H. Viinalass  
19.4.1995 prof H. Nõmmik        
18.4.1996 pm-dr. R. Kalmet pm-dr L. Nigul pm-knd A. Bender pm-mag H. Kiiman  
10.4.1997 pm-dr V. Laanmäe prof K. Annuk prof A. Lember PhD A. Kanal  
10.4.1997     prof O. Kärt pm-dr P. Rausberg  
8.4.1998 pm-knd H. Korjus prof A. Ilus pm-dr P. Lättemäe    
8.4.1998     pm-dr E. Orgmets    
15.4.1999 biol-dr O. Priilinn pm-dr R. Kask   pm-mag Ü. Tamm  
15.4.1999   prof I. Müürsepp      
13.4.2000 akad H. Küüts pm-knd K. Kaarli pm-knd P. Elias pm-mag P. Sooväli  
13.4.2000     pm-knd U. Tamm    
5.4.2001 prof O. Saveli* prof K. Peterson pm-knd A. Tsahkna pm-mag R. Aavola  
4.4.2002 prof A. Rüütel akad H. Küüts pm-mag E. Ilumäe pm-mag M. Starast  
2.4.2003 prof H. Tikk pm-knd M. Karelson pm-knd P. Viil pm-mag E. Runno  
7.4.2004 prof K. Annuk prof E. Valdmann PhD R. Lillak pm-mag A. Ploomi  
7.4.2004     pm-mag M. Henno    
6.4.2005 pm-dr K. Kask prof V. Veinla vet-dr A. Valdmann    
6.4.2005 prof H. Vipper        
5.4.2006 pm-dr R. Kask prof J. Kuum pm-dr A. Bender tehn-mag T. Võsa  
5.4.2006     tehn-dr A. Leola    
4.4.2007 pm-knd K. Tarandi pm-dr K. Kask pm-knd U. Tamm    
4.4.2007     prof R. Viiralt    
4.4.2008? pm-knd H. Peterson*        
8.4.2009 prof P. Kuldkepp         
6.10.2010 pm-knd V. Raudsepp         
25.4.2012 V. Tikk        
13.12.2017         pm-dr Alo Tänavots
6.4.2018 pm-dr Ants Bender        
9.1.2019         pm-dr Ants Bender
3.5.2019 tehn-dr Arvo Leola*        
8.1.2020         mag Sirje Tamm
14.1.2021         pm-dr Alo Tänavots
16.6.2022         tehn-dr Arvo Leola
11.1.2023         pm-dr Heli Kiiman