Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Akadeemilisele Põllumajanduse Seltsile laekunud õnnesoovid 100. juubeliaasta puhul.


Saabunud 02.12.2020

Presidendi tervitus

Ma õnnitlen teid seltsi 100. juubeli puhul.

Aitäh teile kõigile, et olete hoidnud akadeemilisust ja edendanud oma teadustöö ja õpetamisega Eesti põllumajandust läbi aastate. Täna tunneme rõõmu endiste aegade saavutustest, mis lubab vaadata lootusrikkalt tulevikku. Ma tunnustan igaüht, kes on kaasa rääkinud seltsielu eestvedamisel, konverentside korraldamisel, Agraarteaduse välja andmisel, toimkondade töö organiseerimisel ja paljus muus. Kõiges selles, mille üle oleme täna eriti uhked ja võime õigustatult üksteile õlale patsutada ning tunnustavalt öelda, aitäh, et oled olnud meiega.

Suur tänu teile, et olete aidanud kaasa Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi väärika ajaloo kirjutamisel.

Palju õnne, kogu seltsiperele!

Olge terved ja uute kohtumisteni,
Marko Kass


Saabunud 01.12.2020

Dear representatives of the Estonian Academic Agricultural Society,

Finnish Association of Academic Agronomist congratulates it´s sister association in Estonia for it’s 100th anniversary. Let the co-operation between our organisations be fruitfull for the next hundred years to come, too.


Ilkka Pekkala
Executive Director
Finnish Association of Academic Agronomists


Saabunud 02.12.2020

Tõnissoni selts


Saabunud 04.12.2020

APSi aupresidendi emeriitprofessor Olev Saveli tervitus.

Lugupeetav APSi president ja kallid seltsikaaslased!

Õnnitlen Teid APSi 100. aastapäeva puhul ja soovin kõigile tervist! Hoidke end.

Eriline tänu aktiivsetele inimestele APSi taastamisel 31 aastat tagasi ja arvukale liikmeskonnale kaasalöömise puhul.

Noorele juhtkonnale kõrget lendu! Aga mitte liiga kõrgelt.

Tervitab Olev Saveli


Saabunud 05.12.2020

Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Andre Veskioja videotervitus.


Saabunud 08.12.2020

Dear Friends,

Let me congratulate all members of the Estonian Academic Agricultural Society on such a grandiose event - the 100th anniversary of the Society.

The past years were both difficult and challenging for Estonian agriculture, rural life and Estonian agricultural science, as well as for agriculture and agricultural science in all Baltic states - as we have similar history and work under similar geographic and climatic conditions.

Having said that, I would like to add, that notwithstanding extreme and difficult reality of nowadays, we hope for the brighter future for you as celebrators of such a memorable event and for all your friends an partners.

Once again, I would like to wish the greatest success to the Estonian Academic Agricultural Society in its future deeds, scientific achievements and research prospects. I also wish all the best to your conference. The future is promising! 

Yours sincerely,
Dr. Edvardas Makelis,
Director of Lithuanian Agricultural Advisory Service
Chairman of Lithuanian Union of Agronomists