Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

TERMINOLOOGIA

 

Loomakasvatuse oskussõnade valim hõlmab selle erialaga seotud terminoloogiat kõige laiemalt. Siit leiab märksõnu alates loomade söötmisest, aretusest, pidamisest, heaolust, nende anatoomiast ja füsioloogiast, aga ka looma- ja linnutõugudest, veterinaaria, kalanduse jpm termineid. Lisaks sõnaseletusele on lisatud vastavalt inglise-, saksa- ja venekeelne vaste. Arvesse tuleb võtta asjaolu, et selline terminikogumi koostamine on pidev protsess ning loodetavasti see täieneb jõudsalt.

Algmaterjal koostatud Siiri Kasepalu poolt ja märksõnade valik ning kaasajastamine on tehtud APSi terminoloogiakomisjoni poolt (emeriitprofessor Olev Saveli, emeriitprofessor Olav Kärt, dotsent Peep Piirsalu ja pm-dr Alo Tänavots). Algmaterjal terminite osa vaadatakse läbi jooksvalt. Mõnede sõnastikus olevate märksõnade sõnastused vajavad täpsustamist.

Mesindusleksikoni koostamisega tegeleb Antu Rohtla.

Terminoloogiakomisjon ootab aktiivset tagasisidet e-posti aadressil alo.tanavots@emu.ee.

Terminisõnastikud on valminud riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017" toetusel. Sõnastikud on vaba juurdepääsuga ja piiranguteta kasutamiseks.  

Loomakasvatusvaldkonna sõnad A-X Mesindusleksikon  Põllumajandusloomade tõud 
(uuendatud 17.09.2021) (uuendatud 11.04.2016). (uuendatud 25.05.2021).
  Täiendused ja parandused saata palun  (valminud toetuseta)

Toetajad

Eesti Rakenduslingvistika Ühing

Eesti Terminoloogia Ühing

Haridus- ja Teadusministeerium