Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

English
English

Akadeemiline Põllumajanduse Selts


Agraarteaduse erinumber

Head seltsiliikmed!

100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust
100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust

Tänavu möödub 100 aastat emakeelse ülikooli rajamisest. Üheks esimesena Tartu Ülikoolis tööd alustanud teaduskonnaks oli ka põllumajandusteaduskond - õppetööd alustati 6. oktoobril 1919. Sajandi jooksul on toimunud arengud põllumajanduslikus kõrghariduses ja sellega seotud teadustöös on ladunud tänasele põllumajandusele ja maaelu arengule tugeva vundamendi.

Seoses selle olulise tähtpäevaga ilmus 18. oktoobril Agraarteaduse erinumber „100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust“.

Erinumbri toimetajad
Marko Kass,
Irje Nutt,
Alo Tänavots ja
Aret Vooremäe


Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

Agraarteadus
Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Ajakirja indekseeritakse andmebaasides: AGRIS, AGRICOLA, CABI, EBSCO, SCOPUS jt

Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse "1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/


Ettekandekoosolek

Head seltsiliikmed!

APSi logo
APSi logo

Seltsi ettekandekoosolek toimub kolmapäeval 23. oktoobril algusega 16.15 EMÜ Tehnikamajas, kus kõnelevad

  • zooloog Randel Kreitsberg teemal "Kuidas käib kalade käsi Eestis ja maailmas – merereostuse mõju?" ning
  • seltsikaaslane Ellen Pärn kõneleb "Constance Kalm - 'Sangaste' rukki hoidja".

Võimalusel andke oma tulekust seltsi sekretärile kirja heli.kiiman@emu.ee või telefoni 731 3454 teel teada hiljemalt 22. oktoobriks (k.a).


Agraarteadus 1 * XXX * 2019

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Kutsun teid lugema Agraarteaduse 2019. aasta esimest numbrit. Käesolev väljaanne sisaldab kuut teadusartiklit. Ajakirjast leiate ülevaateartiklid väävli olulisusest talinisule, madalsoomulla iseloomustuse ja põllumajandusliku masinapargi arengust Eestis. Teadusartikkel uurib käibemaksu alandamise mõju aiaviljade hindadele Lätis. Kaks lühiartiklit käsitlevad efektiivsete mikroorganismide ja komposti mõju selleri ja basiiliku kasvule. Kõik teadusartiklid on varustatud objekti digitaalidentifikaatoriga (DOI), mida kasutatakse teadusajakirjades avaldatud artiklite identifitseerimisel ja sageli lisatakse need ka kirjanduse loetelusse. Avaldatud teadusartiklid indekseeritakse DOAJ, EBSCO, SCOPUS jt andmebaasides.

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.

Ladusat sulejooksu 
Alo Tänavots
peatoimetaja


Aupresidendiks valiti Arvo Leola

Tehnikateaduste doktor Arvo Leola
Tehnikateaduste doktor Arvo Leola

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 2019. aasta üldkoosoleku otsusega valiti seltsi aupresidendiks tehnikateaduste doktor Arvo Leola. Õnnitlused! Ta oli seltsi president aastatel 2008-15. Tema presidendiks oleku ajal taastati ettekandekoosolekute korraldamise tava, jätkusid väljasõiduüritused. Meenuvad mälestuspäev "Peeter Kõpp - seltsi esimene president" Kärstna põhikoolis (2010), mälestushetk "Julius Tehver ja EPA rektorid" (2011), "Vormsi kultuurisaar" Vormsi põhikoolis (2011).

Arvo Leola presidendiks oleku ajal loodi seltsi oskussõnade toimkonnad. Arvo Leola on jäänud pärast presidendiaega seltsi tegevuses aktiivseks, aidates eestseisuse liikmena kaasa ürituste planeerimisel ja läbiviimisel. 

 


Seltsi AASTA TEGIJA 2018

Seltsi AASTA TEGIJA 2018 - Ants Bender
Seltsi AASTA TEGIJA 2018 - Ants Bender

APS-i Aasta Tegija 2018 ja seltsi presidendi rändkarika laureaat on pm-dr Ants Bender.

Õnnitlused ja jõudu tulevikuks!

Rohkem fotosid galeriist.

 

 

 

 

 


APS SUHTLUSGRUPP

Lugupeetud Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige!

Liikmetevahelise informatsioonivahetuse parandamiseks kutsume Teid liituma Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi kinnise uudisgrupiga. Grupiga liitunutele saadetakse info lähenevatest sündmustest automaatselt e-posti aadressile.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uudisgrupp