Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Seltsi eestseisus ootab teie ettepanekuid seoses juubeliaasta üritustega. Ideed ja mõtted on lahkesti palutud! Kui teil on ettepanekuid, siis palun edastage need seltsi sekretärile tel: 731 3454 või e-post: heli.kiiman@emu.ee.

Juubelikonverents koos näitusega toimub TÜ raamatukogu konverentsikeskuses laupäeval 5. detsembril 2020.


Toetajad

Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Maaülikool