Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Akadeemiline Põllumajanduse Selts


Eesti Taimekasvatuse Instituut – 100 aastat põllumehe teenistuses

Veebikonverents
“Eesti Taimekasvatuse Instituut – 100 aastat põllumehe teenistuses”
29. oktoober 2020

ETKI
ETKI

10:00–10:10 Avasõnad

10:10–10:25 Eesti Taimekasvatuse Instituudi tulevik – Andre Veskioja, ETKI

10:25–10:45 ETKI kui üks Eesti põllumajanduse tugisammas – Peeter Seestrand, MeM

10:45–11:30 Aretus- ja seemnesuundumused Euroopas (Trends in breeding and seeds in Europe) – Niels Louwaars, Holland

11:30–11:50 Noorte roll innovatoritena põllumajanduses – Karl Aru, JKHK

11:50–12:10 100 aastat sordiaretust Jõgeval, uued sordid ja perspektiivid – Ilmar Tamm, ETKI

12:10–12:30 Agrotehnoloogia alased uuringud ETKI-s – Kalvi Tamm, ETKI

12:30–13:00 Video „Eesti Taimekasvatuse Instituut 100 aastat sordiaretust Jõgeval“

13:00–13:10 Paus

13:10–13:30 Sordiaretuse geneetika – Kristiina Laanemets, ETKI

13:30–13:50 Resistentsuse ja taimekaitse alane tegevus ETKI-s – Pille Sooväli, ETKI

13:50–14:35 Maailma söögitaimede jälil – Hendrik Relve

14:35–14:55 Geenipank - meie seemnete mitmekesisuse varamu – Külli Annamaa, ETKI

14:55–15:10 Eesti Taimekasvatuse Instituudi kujunemise lugu – Ants Bender, ETKI

15:10–16:00­ Paneeldiskussioon ”Järgmise kümne aasta väljakutsed põllumajanduses” – Raul Rosenberg (MES), Andre Veskioja (ETKI), Madis Ajaots (Rannu Seeme OÜ)

16:00 Lõpusõnad

Päeva modereerib Vahur Tõnissoo, EPKK

Üritus vajab eelregistreerimist! Link eelregistreerimisele: https://forms.gle/bTyQ569Hvcnu7Q8t7

Konverentsil osalemine on tasuta!

Alates 26. oktoobrist saadame igale eelregistreerunule personaalse koodi ja lingi, millega saab sisse logida veebikeskkonda.
Päevakavas võib ette tulla muudatusi.

Konverents toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.


Ettekandekoosolek

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Ootame Teid seltsi ettekandekoosolekule, mis toimub kolmapäeval 28. oktoobril algusega 15.30

  • Merko Vaga, Aberystwyth Ülikooli teadur „Putukad põllumajandusloomadena, söödaks ja toiduks
  • Margit Olle, ETKI vanemteadur teemal „Putukasõnniku mõju tomati istiku kasvule ja keemilisele koostisele“.

Kohtumine toimub veebirakenduse BigBlueButton vahendusel. Seminariruum avatakse viis minutit enne koosoleku algust. Parema ühenduvuse tagamiseks on soovitav kasutada Google Chrome'i veebibrauserit.

Lisainfo: Heli Kiiman 731 3454 või heli.kiiman@emu.ee


Agraarteadus 1 * XXXI * 2020

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Kutsun teid lugema Agraarteaduse 2020. aasta esimest numbrit. Sellest numbrist leiate tehnika-, taime-, mulla-, keskkonna- ja ehitusteadusega seotud artikleid. Ajakirjale käsikirjade esitamine suureneb iga numbriga. Käesoleva numbri jaoks esitatud käsikirju oli kokku 22, millest avaldamiseks valiti 12 artiklit.

Agraarteaduses avaldatud teadusartiklid indekseeritakse FAO AGRIS, DOAJ, EBSCO, SCOPUS jt andmebaasides. Kõik Agraarteaduse teadusartiklid varustatakse digitaalse objekti identifikaatoriga (DOI).

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.

Ladusat sulejooksu 
Alo Tänavots
peatoimetaja


Agraarteadust leidis tunnustamist Poola teaduse ja kõrghariduse ministeeriumi poolt

ICI World of Journals
ICI World of Journals

Agraarteaduse toimetusel on hea meel teatada, et ajakiri on lülitatud nüüdsest ka Poola teaduse ja kõrghariduse ministeeriumi (MSHE) teadusajakirjade nimekirja, mis soovitab teadlastele, kus oma artikleid avaldada.

Nendes ajakirjades artikleid avaldanud Poola teadlastele omistatakse 20 punkti artikli kohta, mida kasutatakse Poola teadlaste ja ülikoolide hindamisel. Iga teadlane peaks 4-aastase hindamisperioodi jooksul esitama vähemalt neli artiklit, mis avaldatakse MSHE-indekseeritud teadusajakirjades.

Agraarteaduse info on nähtav ICI World of Journals lehel. ICI World of Journal veebisaiti külastab igas kuus 70 000 kasutajat 180 riigist.

Alo Tänavots
Peatoimetaja
Agraarteadus


Teadlaste loodud veebirakendus aitab kliimamuutusi prognoosida

AgriAdapt
AgriAdapt

Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa ja Eesti teadlaste ühistööna sai valmis veebirakendus, mis annab ülevaatliku pildi kliimamuutustest Euroopas ning suudab järgnevaid arenguid ka ette ennustada.

Kliimamuutused on üks peamisi väljakutseid, millega seisab silmitsi kogu maailm ja eriti põllumajandussektor, tõdes maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Ragnar Leming. Ta lisas, et kui üksikud Euroopa põllumajanduspiirkonnad võivad muutuvaist tingimustest ka kasu lõigata, siis valdav osa tootjatest hindab muutusi negatiivseks. Soovimatuid arenguid nähakse rohkem just neis paigus, mis juba varem kannatasid keskkonnaseisundi halva olukorra pärast.

Veebirakenduse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas on kliima muutunud möödunud 30 aasta jooksul ja mida näitavad projektsioonid tulevaks 30 aastaks Euroopa erinevates põllumajanduspiirkondades. Selleks loodi kaart, millele on koondatud ligikaudu 300 tootmispiirkonna andmed, selgitas Leming.


Seltsi tegevusest

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Loodetavasti olete terved ja positiivsed, tundes rõõmu päikeselisest kevadest!

Seltsi eestseisus arutas tekkinud olukorra valguses edasist tegevuskava, jõudes ühiselt otsusele, et enne järgmist õppeaastat seltsi üritusi ei toimu.

Kui olukord muutnud märkimisväärselt paremaks tuleb kõne alla suvelõpu väljasõit.

Samas oli eestseisus positiivselt meelestatud juubeli aastaga seotud ürituste korraldusliku poole osas. Seltsi juurde loodud ajalookomisjon, eesotsas eestseisuse liikme Jaan Kuhtiga, sai ülesandeks aidata eestseisusel koostada seltsi juubeliraamat. Ühtlasi on kõigil seltsi liikmetel võimalus anda oma panus selle õnnestumiseks.

Ootame seltsi liikmete kirjatöid ja mälestusi seltsi tegevuste, ürituste või lihtsalt meenutusi möödunud aegadest. Maksimaalne pikkus teksti kohta on kaks A4 lehekülge. Ühelt autorilt ootame kuni 2 kirjatööd. Soovi korral võib oma kirjutist rikastada fotomaterjaliga.

Raamatu juhtmõtteks on sada aastat – sada lugu.

Teie kaastöid ootame hiljemalt 30. juuliks aadressile jas@emu.ee.

Raamatut esitletakse seltsi juubelikonverentsil, mis leiab aset TÜ raamatukogu konverentsikeskuses laupäeval 5. detsembril 2020.

Aitäh teile ette ja olge terved!

Marko Kass


APS 100

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Seltsi eestseisus ootab teie ettepanekuid seoses juubeliaasta üritustega. Ideed ja mõtted on lahkesti palutud! Kui teil on ettepanekuid, siis palun edastage need seltsi sekretärile tel: 731 3454 või e-post: heli.kiiman@emu.ee.

Juubelikonverents koos näitusega toimub käesoleva aasta detsembris.


Seltsi AASTA TEGIJA 2019

Seltsi AASTA TEGIJA 2018 - Ants Bender
Seltsi AASTA TEGIJA 2019 - Sirje Tamm

Seltsi president andis Aasta Tegija 2019 aunimetuse koos Presidendi Rändkarikaga Sirje TAMMele. 

Õnnitlused ja jõudu tulevikuks!

 

 

 

 

 


Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

Agraarteadus
Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Ajakirja indekseeritakse andmebaasides: AGRIS, AGRICOLA, CABI, EBSCO, SCOPUS jt

Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse "1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/