Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

English
English

Akadeemiline Põllumajanduse Selts


APS 100

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Seltsi eestseisus ootab teie ettepanekuid seoses juubeliaasta üritustega. Ideed ja mõtted on lahkesti palutud! Kui teil on ettepanekuid, siis palun edastage need seltsi sekretärile tel: 731 3454 või e-post: heli.kiiman@emu.ee.

Juubelikonverents koos näitusega toimub käesoleva aasta detsembris.


Seltsi AASTA TEGIJA 2019

Seltsi AASTA TEGIJA 2018 - Ants Bender
Seltsi AASTA TEGIJA 2019 - Sirje Tamm

Seltsi president andis Aasta Tegija 2019 aunimetuse koos Presidendi Rändkarikaga Sirje TAMMele. 

Õnnitlused ja jõudu tulevikuks!

 

 

 

 

 


Agraarteadus 2 * XXX * 2019

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Aasta 2019 oli väga viljakas kuna regulaarselt ilmuvate väljaannete kõrval ilmus kaks erinumbrit. Esimene erinumber oli pühendatud emakeelse kõrgema põllumajandusliku hariduse 100-le aastapäevale ja teine erinumber pealkirjaga "Põllundustehnika 100" tähistas 100 aasta möödumist põllumajandustehnika õpetamisest Eestis.

Teise regulaarse numbri teadusartiklites käsitletakse taimekasvatuse ja sotsiaal-majanduslikke teemasid. Ühes artiklis selgitatakse ratastraktorite haardeomaduste suurendamise teoreetilist tausta. Teise erinumbri artiklites antakse ülevaade EMÜ tehnikainstituudis ja koostöös väliskolleegidega tehtud teadusuuringutest. Kokku sisaldavad need kaks väljaannet 13 teadusartiklit.

Agraarteaduses avaldatud teadusartiklid indekseeritakse FAO AGRIS, DOAJ, EBSCO, SCOPUS jt andmebaasides. Kõik Agraarteaduse teadusartiklid varustatakse digitaalse objekti identifikaatoriga (DOI).

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.


Ladusat sulejooksu 
Alo Tänavots
peatoimetaja

Agraarteaduse esimene erinumber "100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust" visioonikonverentsil Tarkus toidab. Fotod: Andres Lumi

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions


Põllundustehnika 100

Hea lugeja!

100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust
Põllundustehnika 100

Tehnika ja tehnoloogia on tänases maailmas oluline kõikide eluvaldkondade juures. Eesti Maaülikoolis on see üks arengukavas märgitud kuuest fookusvaldkonnast ja on seotud kõikide EMÜ instituutide ja vastusvaldkondadega. Maaelu ja sellega seotud valdkondades on Maaülikool läbi aegade harinud üliõpilasi põllundus- ja tootmistehnika ning energeetika erinevatel erialadel ning oma valdkonnas insenere ette valmistanud. 20 aastat tagasi täienes see nimekiri ergonoomika valdkonna ja vastava õppekavaga ning alates 2007. aastast on õpetatud üliõpilasi ka tehnotroonika ja biotehniliste süsteemide rakenduskõrghariduse õppekavadel.

Eelpool toodu elluviimiseks on Eesti Maaülikoolis kaks insenerivaldkonnas teadus-, arendus- ja õppetööd tegevat struktuuriüksust: tehnikainstituut ja Tartu tehnikakolledž (loodud aastal 2007). Kui EMÜ põhilise tegevuse võtab kokku biomajanduse valdkonna nimetus, siis tehnikainstituudi tegevused on fokusseerunud kahte vastusvaldkonda: biomajandustehnoloogiad ja energiakasutus. Nende tegevuste elluviimiseks töötab tehnikainstituut alates 1. septembrist 2017. a EMÜ nõukogu poolt kinnitatud korralduse alusel järgmise struktuuriga: biomajandustehnoloogiate õppetool (õppetooli juht professor Timo Kikas), energiakasutuse õppetool (õppetooli hoidja professor Andres Annuk), matemaatika ja füüsika osakond (osakonna juhataja lektor Eve Aruvee), õppetöökoda ning instituudi administratsioon. Instituudiga sama katuse all töötab ka Tartu tehnikakolledž.

Tehnikainstituudis ja Tartu tehnikakolledžis on 2019/2020 õppeaastal ametis 72 töötajat, kes igapäevaselt seisavad hea selle eest, et meie kõikide tasemete üliõpilased oleksid hästi õpetatud ja hoitud, teadus oleks oma valdkonnas esirinnas ning arendustegevus ühiskonnale oluline ja vajalik.

Käesolev "Agraarteaduse" erinumber on pühendatud põllundustehnika õpetamise 100-ndale aastapäevale Eestis ning siit leiate ülevaate nii selle valdkonna ajaloost kui ka artikleid tänase tehnikainstituudi teiste tegevus- ja uurimisvaldkondade kohta.

Margus Arak
EMÜ tehnikainstituudi ja
Tartu tehnikakolledži direktor


Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

Agraarteadus
Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Ajakirja indekseeritakse andmebaasides: AGRIS, AGRICOLA, CABI, EBSCO, SCOPUS jt

Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse "1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/


APS SUHTLUSGRUPP

Lugupeetud Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige!

Liikmetevahelise informatsioonivahetuse parandamiseks kutsume Teid liituma Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi kinnise uudisgrupiga. Grupiga liitunutele saadetakse info lähenevatest sündmustest automaatselt e-posti aadressile.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uudisgrupp