Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Arhiiv

Eestseisuse teated

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100
  • Kuna sel kevadel seltsi üldkoosolekut ei toimunud, siis kokkuvõtet möödunud aasta tegevusaruandest saate lugeda „Agraarteaduse“ numbrist.
  • Ajakirja toimetus tähistab tänavu 30 tegevusaastat, õnnitledes kõiki toimetajaid ja seniseid lugejaid. Tänusõnad kõigile kaasautoritele. Seltsi eestseisus tänab ka peatoimetajat ennastsalgava tegevuse eest ajakirja uuendamisel, eriti aga „Agraarteaduse“ taseme tõstmise selliseks, et seda indekseerida andmebaasis SCOPUS.
  • Seltsi eestseisuse otsusega loodud ajalootoimkond kutsub kõik huvilisi ühinema, et ühiselt jäädvustada seltsi väärikas ja värvikas ajalugu.
  • Seltsi juubelitoimkond ootab endiselt kõigi kirjatöid sügisel ilmuvasse raamatusse. Toimkond tänab juba neid, kes on oma meenutusi esitanud. Maksimaalne pikkus teksti kohta on kaks lehekülge. Ühelt autorilt ootame kuni kaks kirjatööd. Soovi korral võib oma kirjutist rikastada fotomaterjaliga. Palun saatke oma tekst hiljemalt 30. juuliks aadressile jas@emu.ee
    Ainest saab ka seltsi fotomeenutusi sirvides https://aps.emu.ee/?GALERII
  • Täpsem info seltsi augustikuise väljasõidu kohta tuleb tuleval kuul.
  • Korraldustoimkond koos seltsi eestseisusega otsustas, et seoses COVID19 viiruse juhtumite sagenemisega Tartumaal tühistada seltsi suvine väljasõit Viljandimaale.
    Hoidke tervist ja näeme kindlasti sügisel.

Eestseisus