Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Arhiiv

Agraarteadus 2018 * XXIX * 2

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Mul on hea meel teatada, et ümberkorraldused ajakirja toimetamise töös on leidnud tunnustust Elsevieri poolt. Nimelt läbis teadusajakiri Agraarteadus edukalt sisuhindamise ja tunnistati Scopuse nõuetele vastavaks. Eelmise aasta novembri keskel sõlmisin lepingu Elsevieriga Agraarteaduse teadusartiklite indkseerimiseks Scopuse andmebaasis. 2018. aasta esimese numbri artiklid on juba Scopuse andmebaasis esindatud.

Samas kutsun Teid lugema Agraarteaduse 2018. aasta viimast numbrit. Käesolev väljaanne sisaldab viit teadusartiklit. Ajakirjast võite lugeda ülevaadet Escherichia coli esinemisest Eesti piimakarjafarmides ja veiseliha tootmisel. Loomakasvatuse valdkonna artikkel uurib kaera lisasöötmise mõju uttede jõudlusele mahefarmis. Eesti muldadest on seekord põhjalikuma ülevaate all kahkjad ehk näivleetunud mullad. Artikkel Iraanist arutleb tomatite kasvatamise üle vee defitsiidi tingimustes. Teine välismaine artikkel Indoneesiast uurib taivani lõhikhuule masspaljundamise võimalusi.

Kõik teadusartiklid on varustatud objekti digitaalidentifikaatoriga (DOI), mida kasutatakse teadusajakirjades avaldatud artiklite identifitseerimisel ja sageli lisatakse need ka kirjanduse loetelusse.

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.

Ladusat sulejooksu uuel aastal soovib
Alo Tänavots
peatoimetaja