Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

TEATED


100. aastapäeva konverents

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Seltsi 100. juubelile pühendatud konverents toimub 5. detsembril. Teiste seas saavad sõna teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, Helsingi Ülikooli dotsent Priit Tammeorg, keskkonna asjatundjaid MSc Sirli Pehme ja PhD Liisa Parts Suurbritanniast.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 100. juubelile pühendatud konverents
Laupäev 5.12.2020
Konverentsi saab jälgida veebi vahendusel 

10:30 kogunemine
11:00 avamine, kõnejuht Evelin Loit, PhD
11:05 Marko Kass, PhD, APS-i president / Visioon põllumajandusteadustele
11:30 Tarmo Soomere, akadeemik, Teaduste Akadeemia president / Kombates ümmarguse planeedi piire
12:00 Ülle Jaakma, professor, EMÜ teadusprorektor / Ringmajandus ja keskkond

12:30 paus

13:00 Priit Tammeorg, agroökoloogia dotsent, Helsingi Ülikool / Kestlikuma põllumajanduse suunas
13:30 Sirli Pehme, MSc, Sustinere OÜ / Põllumajandussektori kliimamõju
14:00 Liisa Parts, PhD, Oxfordi Ülikool / Toidujulgeolek resistentsuse küüsis: vaade tuleviku strateegiatele pestitsiidiresistentsuse vältimiseks

Konverentsi kokkuvõte
Tervitused ja õnnitlused

Lisainfo: Heli Kiiman 731 3454 või heli.kiiman@emu.ee


Agraarteadus 1 * XXXI * 2020

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Kutsun teid lugema Agraarteaduse 2020. aasta esimest numbrit. Sellest numbrist leiate tehnika-, taime-, mulla-, keskkonna- ja ehitusteadusega seotud artikleid. Ajakirjale käsikirjade esitamine suureneb iga numbriga. Käesoleva numbri jaoks esitatud käsikirju oli kokku 22, millest avaldamiseks valiti 12 artiklit.

Agraarteaduses avaldatud teadusartiklid indekseeritakse FAO AGRIS, DOAJ, EBSCO, SCOPUS jt andmebaasides. Kõik Agraarteaduse teadusartiklid varustatakse digitaalse objekti identifikaatoriga (DOI).

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.

Ladusat sulejooksu 
Alo Tänavots
peatoimetaja


Agraarteadust leidis tunnustamist Poola teaduse ja kõrghariduse ministeeriumi poolt

ICI World of Journals
ICI World of Journals

Agraarteaduse toimetusel on hea meel teatada, et ajakiri on lülitatud nüüdsest ka Poola teaduse ja kõrghariduse ministeeriumi (MSHE) teadusajakirjade nimekirja, mis soovitab teadlastele, kus oma artikleid avaldada.

Nendes ajakirjades artikleid avaldanud Poola teadlastele omistatakse 20 punkti artikli kohta, mida kasutatakse Poola teadlaste ja ülikoolide hindamisel. Iga teadlane peaks 4-aastase hindamisperioodi jooksul esitama vähemalt neli artiklit, mis avaldatakse MSHE-indekseeritud teadusajakirjades.

Agraarteaduse info on nähtav ICI World of Journals lehel. ICI World of Journal veebisaiti külastab igas kuus 70 000 kasutajat 180 riigist.

Alo Tänavots
Peatoimetaja
Agraarteadus


Teadlaste loodud veebirakendus aitab kliimamuutusi prognoosida

AgriAdapt
AgriAdapt

Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa ja Eesti teadlaste ühistööna sai valmis veebirakendus, mis annab ülevaatliku pildi kliimamuutustest Euroopas ning suudab järgnevaid arenguid ka ette ennustada.

Kliimamuutused on üks peamisi väljakutseid, millega seisab silmitsi kogu maailm ja eriti põllumajandussektor, tõdes maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi dotsent Ragnar Leming. Ta lisas, et kui üksikud Euroopa põllumajanduspiirkonnad võivad muutuvaist tingimustest ka kasu lõigata, siis valdav osa tootjatest hindab muutusi negatiivseks. Soovimatuid arenguid nähakse rohkem just neis paigus, mis juba varem kannatasid keskkonnaseisundi halva olukorra pärast.

Veebirakenduse eesmärk on anda ülevaade sellest, kuidas on kliima muutunud möödunud 30 aasta jooksul ja mida näitavad projektsioonid tulevaks 30 aastaks Euroopa erinevates põllumajanduspiirkondades. Selleks loodi kaart, millele on koondatud ligikaudu 300 tootmispiirkonna andmed, selgitas Leming.


Seltsi tegevusest

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Loodetavasti olete terved ja positiivsed, tundes rõõmu päikeselisest kevadest!

Seltsi eestseisus arutas tekkinud olukorra valguses edasist tegevuskava, jõudes ühiselt otsusele, et enne järgmist õppeaastat seltsi üritusi ei toimu.

Kui olukord muutnud märkimisväärselt paremaks tuleb kõne alla suvelõpu väljasõit.

Samas oli eestseisus positiivselt meelestatud juubeli aastaga seotud ürituste korraldusliku poole osas. Seltsi juurde loodud ajalookomisjon, eesotsas eestseisuse liikme Jaan Kuhtiga, sai ülesandeks aidata eestseisusel koostada seltsi juubeliraamat. Ühtlasi on kõigil seltsi liikmetel võimalus anda oma panus selle õnnestumiseks.

Ootame seltsi liikmete kirjatöid ja mälestusi seltsi tegevuste, ürituste või lihtsalt meenutusi möödunud aegadest. Maksimaalne pikkus teksti kohta on kaks A4 lehekülge. Ühelt autorilt ootame kuni 2 kirjatööd. Soovi korral võib oma kirjutist rikastada fotomaterjaliga.

Raamatu juhtmõtteks on sada aastat – sada lugu.

Teie kaastöid ootame hiljemalt 30. juuliks aadressile jas@emu.ee.

Raamatut esitletakse seltsi juubelikonverentsil, mis leiab aset TÜ raamatukogu konverentsikeskuses laupäeval 5. detsembril 2020.

Aitäh teile ette ja olge terved!

Marko Kass


APS 100

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Seltsi eestseisus ootab teie ettepanekuid seoses juubeliaasta üritustega. Ideed ja mõtted on lahkesti palutud! Kui teil on ettepanekuid, siis palun edastage need seltsi sekretärile tel: 731 3454 või e-post: heli.kiiman@emu.ee.

Juubelikonverents koos näitusega toimub käesoleva aasta detsembris.


Seltsi AASTA TEGIJA 2019

Seltsi AASTA TEGIJA 2018 - Ants Bender
Seltsi AASTA TEGIJA 2019 - Sirje Tamm

Seltsi president andis Aasta Tegija 2019 aunimetuse koos Presidendi Rändkarikaga Sirje TAMMele. 

Õnnitlused ja jõudu tulevikuks!

 

 

 

 

 


Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

Agraarteadus
Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Ajakirja indekseeritakse andmebaasides: AGRIS, AGRICOLA, CABI, EBSCO, SCOPUS jt

Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse "1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/Alammenüü