Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Riia 2018

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi eestseisuse kaheliikmeline delegatsioon osales 8.09.2018 Läti Agronoomide Assotsiatsiooni kutsel valdkonna ühingute neljapoolsel kohtumisel Riias.

Fotod: Marko Kass

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions