Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Ettekandekoosolek 2020-01

Ettekandekoosolek toimus 29. jaanuaril algusega 16.00 Tehnikamajas, kus kõnelesid

  • ETKI vanemteadur Kristiina Laanemets teemal “Toidutaimede geneetiline muundamine: ohtlikum või ohutum?” ning
  • seltsikaaslane, toiduhügieeni professor Mati Roasto teemal "Toiduhügieen ja -ohutus koduköögis".

Fotod: Alo Tänavots

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions