Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Ettekandekoosolek 2019-11

Seltsi ettekandekoosolek toimus kolmapäeval 27. oktoobril algusega 16.15 EMÜ Tehnikamajas, kus kõnelesid

  • ETKI nooremteadur Merili Toom teemal „Vahekultuurid - väärt abilised nii mahe- kui tavaviljeluses“ ning
  • seltsikaaslane pm-dr Alo Tänavots kõneleb teemal "Searümpade väärtuse hindamine suuremates lihatööstustes".

Fotod: Alo Tänavots

Merili Toom
Ülle Tamm, Enn Leedu, Ants Bender, Priit Pechter, Sirje Tamm, Ellen Pärn, Tõnu Saarman, Jaan Kuht
Ants Bender
Merili Toom, Marko Kass
Alo Tänavots
Enn Lauringson, Ülle Tamm, Enn Leedu, Ants Bender, Priit Pechter, Sirje Tamm, Ellen Pärn, Tõnu Saarman, Jaan Kuht

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions