Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Ettekandekoosolek 2019-09

25. septembril toimus Maaülikooli Tehnikamajjas APSi ettekandekoosolek. Teadustööst kõnelesid Taimekasvatuse instituudi teadlased.

  • "Kuidas aretada uusi odrasorte?" – vanemteadur Ülle Tamm
  • "Efektiivsete mikroorganismide mõju köögiviljadele ja kasutus laiemalt põllumajanduses" – vanemteadur Margit Olle

Fotod: Alo Tänavots

Evelin Loit
Ülle Tamm
Marina Aunapuu
Arvo Leola
Edvin Nugis
Matti Piirsalu
Ants Bender, Priit Pechter, Ellen Pärn, Sirje Tamm
Ingrid Bender
Jaan Kuht, Heli Kiiman
Enn Lauringson
Margit Olle

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions