Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

EV101

Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud aktus toimus K.E. von Baeri majas 20. veebruaril.

  • President Marko Kassi tervitus
  • Pidupäevakõne pidasTallinna Ülikooli teadur Piret Peiker, viis meid Eesti kirjanduse radadele teemaga "R a h w a kasu pärast" - Lydia Koidula ühiskondlikkust mõttest 1860. aastatel.
  • Sellele järgnes noorte muusikute etteaste. Laulis Hanna Maarja Kangur ning kitarril Alex Verlin.

Fotod: Alo Tänavots

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions