Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

EV 100

Eesti Vabariigi 100. juubelile pühendatud aktus toimus K.E. von Baeri majas 19. veebruaril. Esinesid president Marko Kassi tervitusega, akadeemik Jaak Järv pidupäevakõnega ja Vladimir Karjalainen muusikalise ettekandega akordionil.

Fotod: Alo Tänavots

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions