Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

English
English

Ahvenamaa ettekanne

Kolmapäeval, 18. novembril 2015 toimus Tehnikamajas ettekandekoosolek, kus Heldur Peterson kõneles teemal „Ahvenamaa - nii lähedane ja nii kauge“.

Fotod ja video Alo Tänavots

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions