Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Ahvenamaa ettekanne

Kolmapäeval, 18. novembril toimus Tehnikamajas ettekandekoosolek, kus Heldur Peterson kõneles teemal „Ahvenamaa - nii lähedane ja nii kauge“.

Fotod ja video Alo Tänavots

Ahvenamaa ettekanne