Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Aastakoosolek 2014

AKADEEMILINE PÕLLUMAJANDUSE SELTS. 25 aastat taasasutamisest – 1989-2014.
APSi ja EPMi konverents AKADEEMILISED ERIALASELTSID KAASAEGSES TEADUSMAAILMAS
kolmapäeval, 21.05.2014 Eesti Põllumajandusmuuseum
Fotod: Alo Tänavots