Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

APS 95 album

17. juunil toimus Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 95. aastapäevale pühendatud kogumiku „Akadeemiline Põllumajanduse Selts 95. 1920-2015“ esitlus.
Fotod: Alo Tänavots