Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Säilitades vana loome uut järelvaadatav

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi visioonikonverents „Säilitades vana loome uut“ on järelvaadatav

Konverents toimus laupäeval 4. detsembril veebi vahendusel Zoomis.

Konverentsi kõnejuht – Andre Veskioja, Eesti Taimekasvatuse Instituut

11:00-11:10 Avasõnad – Marko Kass, Akadeemiline Põllumajanduse Selts

11:10-11:40 Linnaaiandus – Mattias Lepp, Click & Grow

11:40-12:10 Biomajanduse visioon – Argo Peepson, Maaeluministeerium, teadus- ja arendusosakond

12:10-12:40 Uued kultuurid? Unustatud vana – Lea Narits, Eesti Taimekasvatuse Instituut, teadur

12:40-13:10 Toorme väärindamise probleemid kalatööstuse näitel – Toomas Kevvai, Eesti Kalatootjate Keskühistu tegevjuht

Virgutuspaus 30 minutit

13:40-14:00 Teraviljade väärindamine – Laura Valli, Washington State University, doktorant

14:00-14:30 Toidu tuleviku trendid USA-s – Mariliis Holm, Sustainable Food Ventures, partner

14:30-15:30 Paneeldiskussioon – Andre Veskioja, Anu Hellenurme, Toomas Kevvai, diskussiooni juhivad Marko Kass ja Evelin Loit, EMÜ

Konverentsi kõnejuht – Andre Veskioja, Eesti Taimekasvatuse Instituut

Avasõnad – Marko Kass, Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Linnaaiandus – Mattias Lepp, Click & Grow

Biomajanduse visioon – Argo Peepson, Maaeluministeerium, teadus- ja arendusosakond

Uued kultuurid? Unustatud vana – Lea Narits, Eesti Taimekasvatuse Instituut, teadur

Toorme väärindamise probleemid kalatööstuse näitel – Toomas Kevvai, Eesti Kalatootjate Keskühistu tegevjuht

Teraviljade väärindamine – Laura Valli, Washington State University, doktorant

Toidu tuleviku trendid USA-s – Mariliis Holm, Sustainable Food Ventures, partner

Paneeldiskussioon – Andre Veskioja, Anu Hellenurme, Toomas Kevvai, diskussiooni juhivad Marko Kass ja Evelin Loit, EMÜ

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi visioonikonverentsi „Säilitades vana loome uut“ 1. osa

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi visioonikonverentsi „Säilitades vana loome uut“ 2. osa