Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

English
English

Komisjonid

Loomakasvatusalase terminoloogia toimkond

  • dotsent Peep Piirsalu (esimees)
  • emeriitprofessor Olev Saveli,
  • emeriitprofessor Olav Kärt,
  • pm. dr Alo Tänavots

Mesinduse töörühm

  • Antu Rohtla