Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Arhiiv

Agraarteadus 2 * XXX * 2019

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Aasta 2019 oli väga viljakas kuna regulaarselt ilmuvate väljaannete kõrval ilmus kaks erinumbrit. Esimene erinumber oli pühendatud emakeelse kõrgema põllumajandusliku hariduse 100-le aastapäevale ja teine erinumber pealkirjaga "Põllundustehnika 100" tähistas 100 aasta möödumist põllumajandustehnika õpetamisest Eestis.

Teise regulaarse numbri teadusartiklites käsitletakse taimekasvatuse ja sotsiaal-majanduslikke teemasid. Ühes artiklis selgitatakse ratastraktorite haardeomaduste suurendamise teoreetilist tausta. Teise erinumbri artiklites antakse ülevaade EMÜ tehnikainstituudis ja koostöös väliskolleegidega tehtud teadusuuringutest. Kokku sisaldavad need kaks väljaannet 13 teadusartiklit.

Agraarteaduses avaldatud teadusartiklid indekseeritakse FAO AGRIS, DOAJ, EBSCO, SCOPUS jt andmebaasides. Kõik Agraarteaduse teadusartiklid varustatakse digitaalse objekti identifikaatoriga (DOI).

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.


Ladusat sulejooksu 
Alo Tänavots
peatoimetaja

Agraarteaduse esimene erinumber "100 aastat emakeelset põllumajanduslikku kõrgharidust" visioonikonverentsil Tarkus toidab. Fotod: Andres Lumi

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions