Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Arhiiv

Eelinfo

Hea seltsikaaslane!

APS logo
APS logo

Anname edasi eestseisuse info, et tänavune aastakonverents koos üldkoosolekuga toimub 03.05 algusega kell 10 Tehnikamajas Kr. 56 ruumis A202.

Üldkoosolekul toimub eestseisuse ja presidendi valimised.

Lisaks ootame seltsi auliikme kandidaadi ettepanekuid aadressil heli.kiiman@emu.ee hiljemalt 10.04. Ettepanekule lisada motiveeritud põhjendus koos esitajate kontaktidega.


Seltsi eestseisusel on kava teha mai keskel väljasõit Läti Vabariiki. Külastame P. Upītis'e sireliaeda. Ettepanekuid reisimarsruudi osas võib teha seltsi eestseisusele: marko.kass@emu.ee


Kutsume kõiki külastama seltsi kodulehte Facebookis Sotsiaalmeedia annab uusi võimalus edastada seltsi tegevusi laiema auditooriumi ees, lisaks populariseerida põllumajandusteadusi. Sisu loomise osas võtke ühendust seltsi presidendiga.


Agraarteaduse toimetus ootab seltsikaaslaste kaastöid nii teadusartiklite kui kroonika näol. Lisateabe saamiseks võtke ühendust peatoimetaja Alo Tänavotsaga jas@emu.ee. Uus number ilmub taas enne Võidupüha. Soovitage ajakirja ka teistele, nüüd indekseeritud Scopus andmebaasis.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi eestseisus