Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

TEATED


Seltsi AASTA TEGIJA 2020

AASTA TEGIJA 2020 - Alo Tänavots
AASTA TEGIJA 2020 - Alo Tänavots

Agraarteaduse rahvusvahelistamise ning juubelikonverentsi eduka korraldamise eest pälvis Aasta Tegija 2020 tiitli ja presidendi rändkarika seltsiliige Alo Tänavots. Kingituseks mõnusalt soe lambanahk. 

Õnnitlused ja jõudu tulevikuks!

 

 

 

 

 


Agraarteadus 2 * XXXI * 2020

Head seltsikaaslased!

Agraarteadus
Agraarteadus

Kutsun teid lugema Agraarteaduse 2020. aasta teist numbrit. Sellest numbrist leiate keskkonna-, looma-, meditsiini-, mulla-, taime-, tehnika- ja toiduteadusega seotud artikleid. Käsikirjade esitamine ajakirjale suureneb jätkuvalt. Käesolevasse numbrisse esitati kokku 32 (+10) käsikirja, millest avaldamiseks valiti 17 (+5) artiklit. Scopuse andmetel on oluliselt suurenenud ka ajakirjas avaldatud artiklite tsiteerimine.
Agraarteaduses avaldatud teadusartiklid on indekseeritud FAO AGRIS, DOAJ, EBSCO, SCOPUS jt andmebaasides. Kõigile Agraarteaduses avaldatud teadusartiklitele omistatakse digitaalne objekti identifikaator (DOI).

Toimetajaveerus õnnitleb seltsi president kõiki liikmeid 100. aastapäeva puhul. Lisaks on ajakirja lõpus ka tavapärane kroonika osa.
Toimetuskolleegium tänab kõiki seltsi liikmeid koostöö eest.

Ladusat sulejooksu!
Alo Tänavots
Peatoimetaja


100. juubelikonverents järelvaadatav

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Seltsi 100. juubelile pühendatud konverents toimus 5. detsembril. Teiste seas said sõna teaduste akadeemia president Tarmo Soomere, Helsingi Ülikooli dotsent Priit Tammeorg, keskkonna asjatundjaid MSc Sirli Pehme ja PhD Liisa Parts Suurbritanniast.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 100. juubelile pühendatud konverents
Laupäev 5.12.2020
Konverentsi saab järele vaadata veebi vahendusel 

0:00:00 avamine, kõnejuht Evelin Loit, PhD
0:00:45 Marko Kass, PhD, APS-i president / Visioon põllumajandusteadustele
0:29:00 Tarmo Soomere, akadeemik, Teaduste Akadeemia president / Kombates ümmarguse planeedi piire
1:04:00 Ülle Jaakma, professor, EMÜ teadusprorektor / Ringmajandus ja keskkond
1:34:00 Priit Tammeorg, agroökoloogia dotsent, Helsingi Ülikool / Kestlikuma põllumajanduse suunas
2:15:00 Sirli Pehme, MSc, Sustinere OÜ / Põllumajandussektori kliimamõju
2:47:00 Liisa Parts, PhD, Oxfordi Ülikool / Toidujulgeolek resistentsuse küüsis: vaade tuleviku strateegiatele pestitsiidiresistentsuse vältimiseks
3:16:00 Muusikaga astub üles TÜ professor David Beecher viiulil.
3:27:00 Kokkuvõte

Youtube video on ilma slaidideta.


Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

Agraarteadus
Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Ajakirja indekseeritakse andmebaasides: AGRIS, AGRICOLA, CABI, EBSCO, SCOPUS jt

Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse "1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/Alammenüü