Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

TEATED


Aupresidendiks valiti Arvo Leola

Tehnikateaduste doktor Arvo Leola
Tehnikateaduste doktor Arvo Leola

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi 2019. aasta üldkoosoleku otsusega valiti seltsi aupresidendiks tehnikateaduste doktor Arvo Leola. Õnnitlused! Ta oli seltsi president aastatel 2008-15. Tema presidendiks oleku ajal taastati ettekandekoosolekute korraldamise tava, jätkusid väljasõiduüritused. Meenuvad mälestuspäev "Peeter Kõpp - seltsi esimene president" Kärstna põhikoolis (2010), mälestushetk "Julius Tehver ja EPA rektorid" (2011), "Vormsi kultuurisaar" Vormsi põhikoolis (2011).

Arvo Leola presidendiks oleku ajal loodi seltsi oskussõnade toimkonnad. Arvo Leola on jäänud pärast presidendiaega seltsi tegevuses aktiivseks, aidates eestseisuse liikmena kaasa ürituste planeerimisel ja läbiviimisel. 

 


Eelinfo

Hea seltsikaaslane!

APS logo
APS logo

Anname edasi eestseisuse info, et tänavune aastakonverents koos üldkoosolekuga toimub 03.05 algusega kell 10 Tehnikamajas Kr. 56 ruumis A202.

Üldkoosolekul toimub eestseisuse ja presidendi valimised.

Lisaks ootame seltsi auliikme kandidaadi ettepanekuid aadressil heli.kiiman@emu.ee hiljemalt 10.04. Ettepanekule lisada motiveeritud põhjendus koos esitajate kontaktidega.


Seltsi eestseisusel on kava teha mai keskel väljasõit Läti Vabariiki. Külastame P. Upītis'e sireliaeda. Ettepanekuid reisimarsruudi osas võib teha seltsi eestseisusele: marko.kass@emu.ee


Kutsume kõiki külastama seltsi kodulehte Facebookis Sotsiaalmeedia annab uusi võimalus edastada seltsi tegevusi laiema auditooriumi ees, lisaks populariseerida põllumajandusteadusi. Sisu loomise osas võtke ühendust seltsi presidendiga.


Agraarteaduse toimetus ootab seltsikaaslaste kaastöid nii teadusartiklite kui kroonika näol. Lisateabe saamiseks võtke ühendust peatoimetaja Alo Tänavotsaga jas@emu.ee. Uus number ilmub taas enne Võidupüha. Soovitage ajakirja ka teistele, nüüd indekseeritud Scopus andmebaasis.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi eestseisus


Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

Agraarteadus
Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Ajakirja indekseeritakse andmebaasides: AGRIS, AGRICOLA, CABI, EBSCO, SCOPUS jt

Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse "1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/


Seltsi AASTA TEGIJA 2018

Seltsi AASTA TEGIJA 2018 - Ants Bender
Seltsi AASTA TEGIJA 2018 - Ants Bender

APS-i Aasta Tegija 2018 ja seltsi presidendi rändkarika laureaat on pm-dr Ants Bender.

Õnnitlused ja jõudu tulevikuks!

Rohkem fotosid galeriist.

 

 

 

 

 


Agraarteadus 2018 * XXIX * 2

Lugupeetavad APSi liikmed!

Agraarteadus
Agraarteadus

Mul on hea meel teatada, et ümberkorraldused ajakirja toimetamise töös on leidnud tunnustust Elsevieri poolt. Nimelt läbis teadusajakiri Agraarteadus edukalt sisuhindamise ja tunnistati Scopuse nõuetele vastavaks. Eelmise aasta novembri keskel sõlmisin lepingu Elsevieriga Agraarteaduse teadusartiklite indkseerimiseks Scopuse andmebaasis. 2018. aasta esimese numbri artiklid on juba Scopuse andmebaasis esindatud.

Samas kutsun Teid lugema Agraarteaduse 2018. aasta viimast numbrit. Käesolev väljaanne sisaldab viit teadusartiklit. Ajakirjast võite lugeda ülevaadet Escherichia coli esinemisest Eesti piimakarjafarmides ja veiseliha tootmisel. Loomakasvatuse valdkonna artikkel uurib kaera lisasöötmise mõju uttede jõudlusele mahefarmis. Eesti muldadest on seekord põhjalikuma ülevaate all kahkjad ehk näivleetunud mullad. Artikkel Iraanist arutleb tomatite kasvatamise üle vee defitsiidi tingimustes. Teine välismaine artikkel Indoneesiast uurib taivani lõhikhuule masspaljundamise võimalusi.

Kõik teadusartiklid on varustatud objekti digitaalidentifikaatoriga (DOI), mida kasutatakse teadusajakirjades avaldatud artiklite identifitseerimisel ja sageli lisatakse need ka kirjanduse loetelusse.

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.

Ladusat sulejooksu uuel aastal soovib
Alo Tänavots
peatoimetaja


NJF Conference on Horticulture

Invitation to NJF Conference on Horticulture in Tallinn, Estonia on June 10-13, 2019 

NJF Conference on Horticulture
NJF conference on Horticulture 2019

Dear colleague,

We warmly welcome you to the NJF conference on Horticulture 2019 which takes place in Tallinn, Estonia 10-13 June 2019.

The Nordic Association of Agricultural Science was founded in 1918 to promote scientific cooperation across the borders of Scandinavia. Today, a century later, we are still committed to this mission to encourage the exchange of knowledge in agriculture between our Nordic-Baltic countries.

The horticultural conference in Estonia in 2019 will be an excellent opportunity to present ongoing research and collaborations within a wide range of topics. It will also be a possibility to meet colleagues and find new partners for development of horticulture in a broad perspective. Therefore, we remind you that abstract submission will open on September 1 and your contributions are very welcome! 

Welcome to Estonia in June 2019!

Fredrik Fogelberg
President of NJF

Read more   


APS SUHTLUSGRUPP

Lugupeetud Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige!

Liikmetevahelise informatsioonivahetuse parandamiseks kutsume Teid liituma Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi kinnise uudisgrupiga. Grupiga liitunutele saadetakse info lähenevatest sündmustest automaatselt e-posti aadressile.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uudisgrupp


Alammenüü