Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Uueaastakoosviibimine 2019

APSi uueaastakoosviibimine leidis aset 9. jaanuaril Räpina Aianduskoolis. Külastuse kava nägi ette ringkäiku koolimajas, pidulõunat ja anti üle seltsi presidendi rändkarikas.

Fotod Alo Tänavots ja Marko Kass