Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Saku 2008

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi aastalõpukoosolek
12. detsembril 2008 Eesti Maaviljeluse Instituudi osakonnas EVIKA Teaduse 6a Saku