Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Krahv Berg

APSi ettekandekoosolek Baeri majas, kus Elle Pärn esines teemal „Rukis ja uuendusmeelne Sangaste krahv Berg“.
Fotod: Alo Tänavots