Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Jõulupidu 2016

APSi jõulupidu toimus 7. detsembril Viljandimaal. Tutvuti Polli Aiandusuuringute Keskusega ning sealsete kolleegide ja nende poolt tehtud uurimistööga.

Fotod: Alo Tänavots

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions