Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Assotsiatsioonileping

6. märtsil 2018. a andsid Eesti Teaduste Akadeemia saalis assotsiatsioonilepingule allkirjad Akadeemia president akadeemik Tarmo Soomere ja Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi president Marko Kass.

Fotod: Eha Inkinen ja Tiina Rahkama

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions