Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Aastakonverents 2017

Aastakoosolek toimus 18. mail.
Sellele eelnes Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Eesti Maaülikooli Mahekeskuse eestvedamisel toimuv konverents „Riigimeeste talud – Jaan Tõnissoni talu Eerikal“ Ülenurmel.  
Fotod: Alo Tänavots & Marko Kass

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions