Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Aastakonverents 2016

3. juunil toimus Eesti Maaülikooli Tehnikamajas (Fr. R. Kreutzvaldi 56) APSi aastakonverents TOIT ja TOIDU TOOTMINE. Konverents on pühendatud toidule ja selle tootmisel esinevatele probleemidele.  
Fotod: Alo Tänavots

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions