Akadeemiline Põllumajanduslik Selts 1920-1940

Fotod Joosep Nõu fotoarhiivist, ajakirjast Agronoomia, Sampsa arhiivist, Rahvusarhiivist jt allikatest. Vaata ka Colourisega värvitud fotosid siit

APS-i bürooruum. Taluperenaise toimetus-talitus. Agronoomia talitus. Pildil APS-i ametkond (pah paremale): N. Kõrgesaar, A. Kippasto, L. Ferchen ja L. Käbin
APS-i koosolekute saal (A. Lomp)
APS-i lugemistuba (A. Lomp)
APS-i raamatukogu (A. Lomp)
APSi raamatukogu ruum ja toimkonna juhatus. Istuvad pahemalt paremale J. Keernik, M. Gross (juhataja), A. Jürjer, seisab A. Jaanson (A. Lomp)
Järgneva pildi võib leida ilma selgituseta Sampsa 1920. aastate albumist. Pildil on laua taga APSi esimees P. Kôpp, seega on tegemist ilmselt Eesti esindaja visiidiga Soome (Sampsa)
Taluperenaise toimetus ja toimkond: Pahemalt paremale (istuvad): pr Liis Käbin – pea- ja tegevtoimetaja: pr Veera Kõpp – vastutav toimetaja: pr Ebba Saral – kudumisosa toimetaja: (seisavad): pr Helmi Treilman – käsitööosa toimetaja: pr dr Olga Madisson: pr Salme Ungerson: pr Ella Treffner – Laste Maailma toimetajaja pr Alma Martin. Pildil puuduvad pr Põld-Riive s ja prl H. Ottenson
Esimesi Tartu Ülikooli Põllumajandusteaduskonna üliõpilasi. 1. Karl Einberg (Ainomäe), 2. Marie Kohlap, 3. Hilda Brauer (nüüd pr Pless), 4. Luise Beermann, 5. Joh. Amjärv, 6. Alfred Pless, 7. Johannes Semper, 8. Maurus Vahtrik, 9 Ado Veeberg (metsaos), 10. Ants Käsebier, 11. Johannes Vitsut (metsaos), 13. Verner Fischmann, 14. Nikolai Roosa, 15. Arnold Buldas (metaaos), 16. Erika Topman (nüüd pr Miljan), 17. Aksel Mägiste, 18. Sale Jans, 19. Elmar Liik, 20. Samuel Kelder (metsaos), 21. Herman Anderson, 22. August Miljan, 23. Gleb Jakobson, 24. Martin Gross, 25. Marta Pärtelpoeg (nüüd pr. Männik), 26. Edgar Vester (metsaos), 27. Voldemar Piller (metsaos), 29. Herman Sild, 30. Alide Uusmann, 31. Tõnis Kind, 32. Salme Rebane, 33. Ida Kama, 34. Elmar Ant (metsaos), 35. Nikolai Jenson, 36. Richart Pärt (metsaos), 37. Johanna Siimo, 38. Tegeliku aiatöö opetaja Johann Rüütel, 39. Paul Reim (metsaos), 40. Linda Parts, 41. Antonina Kõrgesaar. Ülesvõte on tehtud pääle lektor Rüütli loengut Aia tänava ülikooli hoone suures auditooriumis I sem. 1921.
APS-i esimene suurem ekskursioon Sangaste-Abja-Uusna 1922. Pahemalt paremale – lamavad: Joh. Semper, Karl Ainomäe, istuvad: pr Minna Liik, Herman Anderson, Hilda Brauer, Jaan Luik. pr Veera Kõpp, prof Peeter Kõpp, Joh. Valfisch, Anna Treiberg, seisavad: Elmar Liik, Aksel Miigiste, Peeter Kitsberg, Albert Zion, Erika Topman , Gustav Abel, Albert Leesment
APSi juhatus 1925 a. Istuvad pahemalt paremale poole: J. Velbaum, J. Pullerits, dots L. Rinne, assist A. Mägiste (sekret), prof P. Kõpp (esimees), dots N. Rootsi (laekahoidja), assist E. Roger, prl Ž. Martin, A. Vask ja assist A. Käsebier (majaisa) (A. Lomp)
APSi teisest suvipäevast, 1925 a. osavõtjad (A. Lomp)
5.11.1928 APSi 8. aastapäeval Tartus
Märkus: Joosep Nõu kõige taga esimene vasakul.
Matk Keila-Joale 1928. a. Tuul oli vähe vallatu ja tihti kerkis laine ka kivist kõrgemale (Agronoomia foto)
APSi juhatus 1928. a Tartus. Vasakult: 5. Peeter Kõpp, 6. Linda Berg (Perg, Roots), 7. Liis Martinson (Käbin), 8. Ants Käsebier (Käspre), 9. Andres Jaanson. Juhatusse kuulusid veel Richard Leben (Leeben, Leetoja), Aleksander Juhanson (Raidla), Aleksander Soovik, Artur Miljan, Kristjan Jaama, Aksel Mägiste (Mälson). (ERMFk2966_198_1)
Akadeemilise Põllumajandusliku Seltsi viiendast suvipäevast osavõtjad Raadil 22. juulil 1928
1929 Toomal (APSi suvepäeval?).
Märkus: Vasakult 11. Joosep Nõu.
1929 APSi suvepäevast osavõtjad väljasõidul Haaslavale.
Märkus: Paremalt 3. Joosep Nõu. Taga paremalt 3. Arnold Steinberg (Kivimäe).
1929 APSi väljasõit suvepäevale Haaslaval.
Märkus: Kõige vasakul Joosep Nõu. Paremalt 4. Arnold Steinberg (Kivimäe).
APS-i paksust kroonika-raamatust loeme: ... kuna hommikutund veel varajane oli ja väljasõit määratud kell 4, siis energiaküllane APS-i rahvas – küll vaid meespere – ronis katsejaamahoone katusele ning iga korstna otsa tõusis mees. Esimese korstna otsas võtab valveseisaku Ants Käsebier, kelle jõurikkal juhtimisel tehti cantust ja tervitati juuretulnukaid ürgjõulise käraga ... (APS-i kuues suvipaev Raadil)
2.12.1929 APSi koosolek Tartus.
Märkus: 2. reas vasakult 2. Arnold Steinberg (Kivimäe) ja 4. Joosep Nõu.
Suvel 1929. APSi väljasõit Haaslavale.
Märkus: Paremalt 14. Joosep Nõu.
8.12.1929 APSi jõuluõhtu Tartus.
Märkus: Viimane istuja ees paremal Arnold Steinberg (Kivimäe). Teises reas viimane paremal Joosep Nõu.
11.8.1929 APSi 'Ühispere' väljasõit Vapramäele.
Märkus: Istuva seltskonnas kõige tagumine, tõusva juukseharjaga, Joosep Nõu.
11.8.1929 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi (APS) 'Ühispere' väljasõit Vapramäele.
Märkus: Ees istujate seas viies vasakult Joosep Nõu.
16.11.1929 Tartus. APSi 9. aastapäeval.
APS-i ekskursioon Lätti, 25-29. juulil 1929. Külastamas üht talumajapidamist. Ees pahemal istub dots. P.Kreišmanis
APS-i kuues suvipäev Raadil 30. juunil 1929
APSi kuuendast suvipäevast osavõtjad väljasõidul Haaslavale. Jalakeerutus Roiul 30.06.1929. (RA EFA.134.A.83.101)
APSi toimkonna 'Ühispere' väljasõit Vapramäele 11.08.1929 (RA EFA.134.A.83.100)
1930. APS-i juhatus.
Märkus: Istuvad vasakult Elmar Roger, ametita juhatuse liige, 'Agronoomia' tegevtoimetaja, Liis Käbin (ametita juhatuse liige, 'Taluperenaise' peatoimetaja), professor Peeter Kõpp (esimees), dotsent Martin Gross (laekahoidja), Ants Käsebier (ametita juhatuse liige, 'Põllumehe Käsiraamatu' toimetaja). Seisavad vasakult Hans Jaanusson (II abisekretär), Richard Tomson (abilaekahoidja), Arnold Kivimäe (Steinberg) (sekretär), Alfred Truu (majaisa), Joosep Nõu (I abiesimees), Julius Kass (II abiesimees), Leonhard Loko (ametita juhatuse liige) ja Endel Vint (I abisekretär).
16.11.1930 Tartus APSi 10. aastapäeva aktuskoosolek.
Märkus: Tervitab Soome külaline. Tema kõrval naistõlk.
16.11.1930 Tartus APSi 10. aastapäeva aktuskoosolek.
Märkus: Keskel taga taimepoti kõrval Joosep Nõu.
17.11.1930 Tartus APSi külalisi Soomest 10. aastapäeva järelõhtul koos APSi rahvaga.
Märkus: Seinapealse pildi all seisva mehest kohe vasakul Joosep Nõu.
17.11.1930 Tartus APSi 10. aastapäeva järelõhtu soome külalistega.
Märkus: Kõige taga keskel silmad kinni Joosep Nõu.
1930. APSi juhatus.
Märkus: Istuvad vasakult Elmar Roger, ametita juhatuse liige, 'Agronoomia' tegevtoimetaja, Liis Käbin (ametita juhatuse liige, 'Taluperenaise' peatoimetaja), professor Peeter Kõpp (esimees), dotsent Martin Gross (laekahoidja), Ants Käsebier (ametita juhatuse liige, 'Põllumehe Käsiraamatu' toimetaja). Seisavad vasakult Hans Jaanusson (II abisekretär), Richard Tomson (abilaekahoidja), Arnold Kivimäe (Steinberg) (sekretär), Alfred Truu (majaisa), Joosep Nõu (I abiesimees), Julius Kass (II abiesimees), Leonhard Loko (ametita juhatuse liige) ja Endel Vint (I abisekretär).
Dets.1930 Ühispere koosviibimisel APSis Tartus.
Märkus: Joosep Nõu taga teine paremalt.
Suvel 1930 Läti üliõpilaste ekskursioon APSi Tartus.
Suvi 1930. Läti üliõpilaste ekskursioon APSi Tartus. Jaama ees.
16.11.1930 Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi juhatus ja 'Sampsa' esindajad Tartus.
Märkus: Taga vasakult 5. Joosep Nõu ja 8. Arnold Steinberg (Kivimäe). Ees vasakult 4. professor Peeter Kõpp.
'Kehtnalaste' külaskäik APSi Tartu üliõpilasmajas 7.9.1930.
Märkus: Teises reas paremalt istumas 1. Alide Neider (ab. Nõu ja 2. Joosep Nõu)
16.11.1930 Tartus APSi 10. aastapäeval. Aktuskoosolek.
Märkus: Paremal taga Joosep Nõu.
APSi õpireisist 1—7. juulini Kesk- ja Põhja-Eestisse osavõtjad Põltsamaa veinitööstuse puuviljaaias. (RA EFA.134.A.83.93)
Märkus: Suur ja hästi korrashoitud marjaaed ja puukool (viimasest olid tänavu kõik kasvatuskõlblikud puud müüdud) veendis õpireislasi, et ka kodumaa varustamine ümbertöötatud aiasaadustega on täiesti võimalik.
APSi õpireisist 1—7. juulini Kesk- ja Põhja-Eestisse osavõtjad Võhma ühispiimatalituse ees. (RA EFA.134.A.83.91)
Märkus: Eriti lahke vastuvõtu osalisteks saadi Võhmas, kus käidi ühispiimatalitises, majandusühisuses ja eksport-tapamajas.
APS-i külalised Soomest ja rühm oma kaasvõitlejaid jalutuskäigul Toomil APS-i aastapäeva puhul
Sampsa (Ylioppilaiden Maataloudellinen Yhdistys Sampsa) esindajad APS-i 10. aastapäeva aktusel. Esiplaanil liidulepingu allakirjutajad: Tauno Vartia, Susanne Niinimaa, Lauri Pullinen ja Kosti Suutela (Sampsa esimees)
Sampsa ja APS-i vaheline leping allkirjastati Tartus 16. novembril 1930 (Heikki Suutela)
APS-i seitsmes suvipäev Raadil 29. juunil 1930 (Lomp)
Sampsalased-õpireislased ühes saatjatega Tartus Toomimäelel. Keskel istuvad ekskursiooni ju ht prof dr K. T. Jutila (l) ja APS-i esimees prof dr P. Kõpp (2)
Pärast lepingu allkirjastamist olid suhted Soomega tihedad. 1931. käisid sampsalased Eestis õppereisil (Eero ja Otto Vallen)
Akadeemllise Põllumajandusliku Seltsi 8. suvipäevast osavotjad Raadil 28. juunil 1931. a
Akadeemiline Põllumajanduse Selts (EPM FP 749:4)
Märkus: Kauaaegne põllumajandusliku ajakirja Sotsialistlik Põllumajandus peatoimetaja Arno Jakobson- Talvojale kuulunud fotoalbum kajastab tema praktika-aega Kuusiku katsebaasis. Lisaks fotod põllumajandusteadlastest ja APS-i tegevusest.
APSi juhatus 05.11.1935. 1/1 Elmar Georg Roger, 1/2 Leo Rinne, 1/3 Peeter Kõpp APSi I esimees, 1/4 Mart Järvik (laekur), 1/5 Hans Nurk (II abiesimees), 2/1 Andrus Jaanson, 2/2 Richard Toomre (abilaekur), 2/3 Jüri Hansen (majaisa), 2/4 Elmar Järvesoo (Gerberson) (kirjatoimetaja), 2/5 Evald Raudsepp (I abiesimees). (Postimees, EAA.2111.1.13746.1)
Pärast lepingu allkirjastamist olid suhted Soomega tihedad. 1935. käisid sampsalased Eestis õppereisil (Eero ja Otto Vallen)
APSi rahavas kokkutulekul kuskil 1936-1937.
Märkus: Esimene rida vasakult: 3. Aino Käsper, 4. Reiman Olustverest, 5. Enn Terasmäe, 6. Voldemar Päts, 7. Alma Martin? tagumine rida vasakult: 4. August Käsebier, 5. Joosep Nõu, 9. Vask. Teine rida vasakult: 10. Ojaveer
Koosviibimine APS-i koosoleku puhul 5. novembril 1937
APS-i ekskursioon koos saatjatega Soome parlamendihoone trepil 1938. a
Soome agronoomia üliopilaste esindaja lahkumissõnu ütlemas APS-i ekskursioonile Mustialas 1938. a

CMSimple plugin: Gallery Collection Image Album
© simpleSolutions