Aastatel 1920–1940

AKADEEMILINE PÕLLUMAJANDUSLIK SELTS (1920–1940) J. Kuum. 1977. Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi V, 150–158.