Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

Keel
English

Akadeemiline Põllumajanduse Selts


Aastakonverents

Head seltsiliikmed!

APS
APS

Seltsi üldkoosolek koos konverentsiga toimub 15. juunil algusega kell 11 Tartus.

Aastakonverentsil on teemaks „Rohelepe maal ja linnas“. Sõna saavad teaduste akadeemia, Tartu linnavalituse ja Riigikantselei esindajad ning mitme valdkonna teadlased.

Info ja registreerimine seltsi sekretäri juures heli.kiiman@emu.ee.


Teadusseltside pöördumine

Eesti akadeemiliste teadusseltside pöördumine seoses kriisiga Ukrainas

APS
APS

Eesti akadeemilised seltsid väljendavad oma sügavat nördimust Venemaa Föderatsiooni sõjalise sissetungi üle suveräänsesse Ukrainasse. Kujunenud olukord ei jäta ruumi illusioonidele, et putinlik imperiaalne moodustis poliitiliselt ja kõlbeliselt muutuda võiks. Oma rahva ajaloolise kogemuse ning erialase kompetentsi põhjal teame me hästi, mida tähendab agressorriigi šovinism ning tahe lämmatada rahvaste iseolemist, enesemääramist ja vaba mõtlemist. Venemaa Föderatsiooni praeguse režiimi soovi end kehtestada ning ühtlasi ka ta jõuetust näitab vinduvate kriisikollete loomine oma piiridel. Näeme, et sellest palju enamat ei suudeta korda saata ka Ukrainas. Ometi on sõda juba praegu toonud miljonitele kaotusi ja kannatusi. Väljendame toetust ja soovime kindlameelsust Ukraina akadeemilisele üldsusele ning kogu rahvale oma riigi ja demokraatlike väärtuste kaitsel!


Säilitades vana loome uut järelvaadatav

Head seltsiliikmed!

APS 100
APS 100

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi ja Eesti Taimekasvatuse Instituudi visioonikonverents „Säilitades vana loome uut“ on järelvaadatav

Konverents toimus laupäeval 4. detsembril veebi vahendusel Zoomis.

Konverentsi kõnejuht – Andre Veskioja, Eesti Taimekasvatuse Instituut

11:00-11:10 Avasõnad – Marko Kass, Akadeemiline Põllumajanduse Selts

11:10-11:40 Linnaaiandus – Mattias Lepp, Click & Grow

11:40-12:10 Biomajanduse visioon – Argo Peepson, Maaeluministeerium, teadus- ja arendusosakond

12:10-12:40 Uued kultuurid? Unustatud vana – Lea Narits, Eesti Taimekasvatuse Instituut, teadur

12:40-13:10 Toorme väärindamise probleemid kalatööstuse näitel – Toomas Kevvai, Eesti Kalatootjate Keskühistu tegevjuht

Virgutuspaus 30 minutit

13:40-14:00 Teraviljade väärindamine – Laura Valli, Washington State University, doktorant

14:00-14:30 Toidu tuleviku trendid USA-s – Mariliis Holm, Sustainable Food Ventures, partner

14:30-15:30 Paneeldiskussioon – Andre Veskioja, Anu Hellenurme, Toomas Kevvai, diskussiooni juhivad Marko Kass ja Evelin Loit, EMÜ


APSi õunapuu

APSi õunapuu 'Lembitu' ning Peep Piirsalu ja Arvo Leola
APSi õunapuu 'Lembitu' ning Peep Piirsalu ja Arvo Leola

25. mail paigaldati Tähtveres Metsamaja esindusalale õunapuude sildid. Nimesildi sai teiste hulgas ka seltsi õunapuu, sort "Lembitu", mille aretajateks on Aleksander Siimon ja Kalju Kask.


Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

Agraarteadus
Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Ajakirja indekseeritakse andmebaasides: AGRIS, AGRICOLA, CABI, EBSCO, SCOPUS jt

Alates 2018. a kuulub ajakiri ETISe klassifikatsiooni järgi kategooriasse "1.1. Teadusartiklid, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a. kogumikud)".

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/