Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogia
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
Ä Õ Ö Ü Š Ž
PA PE PH PI PJ PL PN PO PR PS PU
valitud terminid: 590 leht 1 / 30
paaridevalik
(selection of pairs; Paaranstauung; подбор) sihipärane isas- ja emasloomapaaride valik soovitud omadustega järglaste saamiseks
paarisrakend
(two-horse team / harness; Zweigespann, zweigespänniges Geschirr; двукратная / парная упряжка) kahehobuse rakend
paarisuimed
(paired fins; paarige Flossen; парные плавники) rinna- ja kõhuuimed, mille ülesanne on suunata liikumist püstiasendis
paaritamata emasloom
(barrener / geld female; nicht gedeckte Muttertier; прохолостевшая самка) paaritusperioodil paaritamata jäänud emasloom
paaritud uimed
(non-paired fins; unpaarige Flossen; непарные плавники) selja-, päraku- ja sabauimed, mis suunavad liikumist rõhtasendis
paaritus
(pairing, coupling, mating; Paarung, Begattung, Paarungsakt; случка) akt, mille käigus isasloom viib seemne emaslooma suguorganitesse
paaritusimpotentsus
(impotentia coeundi; Begattungsimpotenz; бессилие к случке) isaslooma võimetus emaslooma paaritada
paaritusintensiivsus
(intensity of mating; Paarungsintensität; интенсивность спаривания) paarituste arv isaslooma kohta ajaühikus
paarituskoormus
(service rate per sire; Deckbelastung des Vatertieres; половая нагрузка) isaslooma sugulise kasutamise aktiivsus paaritussesoonil
paaritusmeetod
(mating method; Paarungsmethode; метод спаривания) loomade seemendusviis (kontrollitud ehk käest-, vaba-, haarempaaritus jm)
paaritusplaan
(mating plan; Begattungsplan; случной план) arvestusvorm, mis näitab vanempaaride kasutamise plaani
paarituspukk
(breeding / servise crate; Decksatnd; случной станок) seade emaslooma fikseerimiseks paarituse ajal
paaritusregister
(service register; Deckregister; журнал для учета случек) register, kuhu märgitakse loomade paaritused
paaritussesoon, paaritushooaeg, paaritusperiood
(breeding / service / mating season; Deckzeit, Paarungszeit; случной сезон) sõltub loomaliigi sigimisfüsioloogiast
paarumistüüp
(mating type; Paarungstyp; тип спаривания) populatsiooni homosügootsust või heterosügootsust suurendav paaridevaliku tüüp
pahaloomuline
(malignant, pernicious; bösartig; злокачественный) halvas suunas kulgev, halva prognoosiga, raskesti või üldse mitte ravile alluv
pahaloomuline turse, gaasgangreen
(gasgangrene; Gasbrand; злокачественный газовый отек) äge anaeroobne infektsioon
pahhüteen, pahhüneem
(pachytene, pachynema; Pachytän; пахитена) jämedate kromosoomide staadium meioosi reduktsioonjagunemise (taandjagunemise) profaasis
paigalseisurefleks
(standing / still reflex; Duldungsreflex; рефлекс неподвижности) emaslooma sugurefleks, mis näitab paaritusvalmidust
paigutustihedus
(spacing / stocking density; Stellungsdichte, Tierbelegung, Besatzdichte; плотность размещения) loomade arv pinnaühikul
Loomakasvatuse terminoloogia APS sõnastikud
avalehele TeaveTop 10ToetajadTagasiside Üles
© 2008 Alo Tänavots XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12