Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogia
A

aasahein, aasia kana, aasia uluksiga, aastalehm, aastane loom, aastaringne laudaspidamine, aastatoodang, aastavajadus, abaalune tükk, abar, abdominaalne hingamine, kõhuhingamine, diafragmahingamine, abdominaaltiinus, kõhuõõnetiinus, aberdiini-anguse tõug, abi- ja hädasöödad, abiootilised tegurid, aborigeenne, abort, nurisünnitus, abstsess. mädanik, adapt(at)sioon, kohanemine, adeniin, adenoom, adipogeenne, adipolüüs, aditiivdispersioon, aditiivne geenitoime, aditiivne polügeensus, aditiivne polümeersus, adrenaliin, aedik, aeglane samm, aeglane traav, sörk, aeraator, aeroobne, aflatoksiinid, agalaktia, piimatus, aganad, aglutinatsioon, aglutinatsioonireaktsioon, aglutiniinid, agregaat, aguutivärvus, aheldunud geenid, aheldus, ahenev laudjas, aher, aher lehm, aher utt, ahhal-tekiini hobune, ahkmust hobune, ahtrus, ainevahetus, assimilatsioon, ainevahetusenergia, metaboliseeruv energia, ME, ainevahetushaigus, ainevahetushäired, ainevahetusmass, ainupoegija, unipaar, aisting, AIV-kindlustuslisand, ajamistee, aju (pea- ja seljaaju), ajuripatsi hormoonid, ajutegevus, ajutine sigimatus, ajutorge, aklimatisatsioon, akrosoom, akrosoomireaktsioon, spermide kapatsitatsioon, aktiin, aktiivne (efektiivne ) geen, aktiivne immuunsus, aktiivspermid, aktivaator, aktiveeritud süsi, aktsessoorsed sugunäärmed, lisasugunäärmed, aktsiaselts, akvaariumikalad, alalõug, alanenud sigimisvõime, alarind, alatau tõug, alatemperatuur, subnormaalne temperatuur, albinism, albumiinid, albuminoidid, albuminuuria, aldehüüdkatalaas, alfaglobuliin, α-globuliin, algmass, algtöötlemine, alIergilised reaktsioonid, alimentaarne, alkaloidid, alkaloos, allantois, esmane amnionikott, allantoisivedelik, looteuriin, allantokoorion, allapanu, allapanuhoidla, alleeli fikseerumine, alleelid, alleelikombinatsioon, alleelisagedus, alleeliseeria, allergia, allgau tõug, alloploidsus, allüür(id), käik, käigud, alpi pruun kitsetõug, alpi pruun veisetõug, alternatiivsed tunnused, aluskarvad, alusloom, alusnahk, subkuutis, aluspaaride moodustamine, alusvillkarv(ad), pärisvillkarv(ad), alveolaarpiim, alveolaarõhk, alveool, ameerika meriino, ameerika naarits, mink (Mustela vision Br.), ameerika paalia, ameerika rambujee tõug, ameerika traavel, ameerika šviitsi tõug, amiidid, aminohape, amm, ammlehm, ammoniaak, NH3, amnion, lootevesikest, amnionipõis, amnionivedelik, lootevedelik, amnioodid, amniotroofne toitumine, ampullaarsperma, amülaas, amülopektiin, anaalne, anabioos, anaeroobne, anafaas, analüüsiv ristamine, testristamine, anamnees, andmetöötlus, androgeenid, isassuguhormoonid, androgenees, aneemia, kehvveresus, anesteesia, tuimestus, anestraalne innatsükkel, anestrus, aneuploidsus, angli veisetõug, angloaraabia tõug, anglonormanni tõug, angoora kits, angooraküülik, angooravill, mohäär, annus, doos, anokseemia, anovulaarne folliikul, anovulatoorne ind, antiaglutiniin, antibiootikumid, antihelmintikumid, antikehad, kaitsekehad, immuunkehad, antikoodon, antioksüdandid, stabilisaatorid, antiparasitaarne, antiperistaltika, antisanitaarne, antiseptik, antitoksiin, antrekoot, anuuria, aort, aprobeeritud tõug, araabia täisvereline hobune, arahhis, maapähkel, ardenn, areaal, areng, arenemine, arengugeneetika, ontogeneesigeneetika, aretus, aretuseesmärk, aretuskari, aretusliin, aretuslindla, aretuslinnukari, aretusloom, aretusmeetod, aretusperekond, aretustuumik, aretustöö, aretusvalik, selektsioon, aretusväärtus, geneetiline väärtus, arginiin, arhaarmeriino, arli meriino, arter, arteriaalne veri, artriit

B

baasaasta, baasiline piim, bakter, bakterikandja, bakteriofaag, bakteriviirus, bakterioloogiline, bakteritsiidne, bakteritüvi, bakterkultuur, balbassi lambatõug, ballast, banteng, bargusiini soobel, barneveldi kana, bastard, batsill, batümeetriline skeem, baškiiri hobune, "beebi-biif", beetaglobuliin, β-globuIiin, belgia hobune, bergamo lambatõug, berkširi seatõug, berrišoni lambatõug, bester, bestuuževi tõug, betaiin, biheeliks, kaksikspiraal, bikarbonaat-fosfaatlahjendaja, BF-lahjend, bilirubiin, biliverdiin, biltongliha, binoomjaotus, Bernouille’i jaotus, bioaktiivne aine, biogaas, käärimisgaas, biogaasi tootmine, biogaasiseade, biogeensed elemendid, biokeemiline geneetika, biokeemiline uurimine, bioloogiline küpsus, bioloogiline surm, biomass, biomeetria, biomelioratsioon, biootilised tegurid, biopreparaat, biostimulaatorid, biotehnika, biotehnoloogia, biotiin, H-vitamiin, biotsönoos, biovoolud, blanšeerimine, blastomeerid, blastotsüst, põisloode, blastula, põisidu, boks, boniteerimine, border-leisteri lambatõug, borderkolli lambakoer, botulism, braama kana, brabanssoon, bradfordi klassifikatsioon, Bradfordi kvaliteet, bretooni hobusetõug, brikettsööt, briti piimalambatõug, briti-friisi tõug, broiler, broilerikari, broilerikasvatus, broilerküülik, bronh, brutoenergia, koguenergia, brutselloos, brõnsa, budjonnõi hobune, buldogipea, Burdizzo tangid, butüromeeter

C

CCC, kloorkoliinkloriid

D

dartmuuri lambatõug, defektne villak, degenеratsioon mandumine, taandareng, degusteerimine, dehelmintiseerimine, dehüdratiseerimine, dehüdraatimine, dekoratiivlinnu tõug, deksteri tõug, dekstraanid, dekstriinid, deletsioon, demersaalne mari, denaturatsioon, depoorasv, varurasv, deratisatsioon, dermatiit, desinfektsioon, desinsektsioon, desokamber, desoksüribonukleiinhape, DNA, desoksüriboos, desolahus, detergendid, devoni pikavilla lambatõug, Dewari anum, DFD-liha, diagnoosimine, diakinees, dialleelsus, diarröa, diastol, diastoolne vererõhk, minimaalrõhk, dieetmuna, dieetsöödad, diestrus, soikejärk, diferentseerumine, diferentsiaalne geeniaktiivsus, diferentskatse, difusioon, difusioonilõigud, difuusne platsenta, hajusplatsenta, diheterosügoot, dihübriid, dihübriidne ristamine, diktüokauloos, kopsuusstõbi, dikumariin, dinaatriumvesinikfosfaat, diplofaas, diploidne, kahekordne, diploidsus, diskoloratsioon, dispersioon, dispersioonanalüüs, dispersioonikomponent, dissekteerima, dissimilatsioon, distantsretseptorid, teleretseptorid, disügootsed kaksikud, heterosügootsed kaksikud, diurees, diureetikumid, diureetiline, DNA rekombinatsioonid, dominant, dominantdispersioon, dominantsus, doni hobune, doonorloom, doonorrakk, dorking(i kana), dorsaalne, dorseti lambatõud, doseerimine, draisdeili lambatõug, drosoofila, äädikakärbes, puuviljakärbes, duplikatsioon, düspepsia, düstroofia, väärastus, džunglikana, džörsi tõug

E

eakaaslane, eakaaslaste võrdlusmeetod, ebatiinus, pseudotiinus, ebaühtlik vill, segavill, edilbai lambatõug, eelkultuur, eellane, eellaste jõudlus, eellüps, eesel (Equus asinus), eesjala pikkus, eesjalgade korrapärane seis, eesjäsemed, eeskoot, eeslik (Equus hemionus), eesmagu, -maod, eesmagude atoonia, eesnisad, eesnääre, prostata, eespikiasetus, peaasetus, eesti hobune, eesti holstein, eesti maalammas, eesti maatõugu siga, eesti maatõugu veis, eesti mustakirju tõug, eesti peekoni seatõug, eesti punane tõug, eesti raskeveohobune, eesti suur valge seatõug, eesti tumedapealine lambatõug, (tõumärk ET), eesti valgepealine lambatõug, (tõumärk EV), eetsine seis, eetsirandmene (jalgade) asetus, eetsirandmelisus, efektiivne (aktiivne) geen, eferentne impulss, ehhinokokkoos, eimerioos, koktsidioos, ejakulaadi maht, spermakogus, ejakulaat, ejakulatsioon, seemnepurse, ejakulatsioonirefleks, EKM-piim, mõõtpiim, eksanteem, ekseem, eksogeenne, eksokriinnäärmed, eksperiment, katse, ekspert, ekspiratsioon, väljahingamine, ekspressioon, ekstensiivne (üles)kasvatamine, ekstensiivne põllumajandus, ekstensiivtõug, eksterjöör, eksterjööri hindamine, eksterjööritunnus, eksterjööriviga, ekstraheerimine, ekstrakt, ekstraktiivained, ekstrasüstol, eksudatiivne, ektoderm, ektoparasiidid, välisparasiidid, ekvatsioonjagunemine, ekvilibratsiooniperiood, tasakaalustumisperiood, elastne vill, elatustarve, elavhõbe-kvartslamp, elekterküte, elektoraalmeriino, elektriinkubaator, elektrikarjus, elektritara, elektrikauter, elektriline uimastus, elektripeleti, elektripüük, elektritõkesti, elektrišokk, elektroejakulaator, elektroejakulatsioonimeetod, elektronmikroskoop, elektrostimulatsioon, eluea piimatoodang, elulisus, elujõulisus, vitaalsus, elundid, organid, elusmass, kehamass, elusolend, organism, elutegevus, ema, emas, emajääauk, emaka atoonia, emakalõtvus, emaka involutsioon, emaka subinvolutsioon, emaka vaegtaandareng, emakabiopsia, emakakael, emakakeskkond, emakakäbi, platsentoom, emakanääre, uteriinnääre, emakapõletik, metriit, emakas, uterus, emakasarveseemendus, emakasisene seemendus, emakaväline tiinus, emane, emassuguelundid, emassugulind, emata tall(ed), embamisrefleks, emboolia, embrüo kirurgiline siirdamine, embrüo sügavkülmutus, embrüo(naalne) surm, embrüo, idulane, loode, embrüodoonor, embrüogenees, embrüogeneetika, embrüonaal(ne)-surm, varjatud abort, loote resorbeerumine, embrüonaalperiood, embrüosiirdamine, ET, embrüote krüokonserveerimine, embrüote käitlemine, embrüote liikidevaheline siirdamine, embrüote mikrokirurgia, embrüote mittekirurgiline siirdamine, embrüote morfoloogiline hindamine, embrüote poolitamine, embrüote siirdamine, transplantatsioon, embrüote säilitamine in vivo, embrüote säilivus, embrüote sügavkülmutamine, embrüote tsütogeneetiline hindamine, embrüote tsütoloogiline hindamine, embrüote väljaloputamine emakast, embrüote väljutamine, embrüote ülessulatamine, emdeni hani, emigratsioon, emis, emise nisad, emise poegimine, emise tiinus, emise viljakus, emisekaart, emiselatter, emiselõõg, emisesulg, emiste aastaringne poegimine, emiste ekstensiivne kasutamine, emiste hooajaline poegimine, emiste intensiivne kasutamine, emiste voorpoegimine, emiste voorpoegimine, voorpoegimine, emulgaatorid, emulsioon, endogeenne, endokardiit, endokriinnäärmed, sisesekretsiooninäärmed, endokrinoloogia, endomeetrium, emakasisekest, endometriit, emakasisekestapõletik, endoskoopia, energia, energia ainevahetus, energia-proteiini suhe, ME/P, energiabilanss, energiakulu(tus), energiatarve kehamassi juurdekasvuks, energiatarve loote kasvuks, energiatarve piima tootmiseks, energiavaegus, eneseimemine, enneaegne poegimine, ensüümid, fermendid, ensüümpreparaadid, fermentpreparaadid, enteriit, epideemia, epideemiline, epidemioloogia, epidermis, epifüüs, käbikeha, pineaalkeha, epigeneesiteooria, episootiline, epistaas, erektsioon, erektsioonirefleks, ergotroopsed ained, ergutid, eriloomakasvatus, erimunakaksikud, eririskiga loomsed jäätmed, eritus, ekskretsioon, erituselundid, ekskretsiooniorganid, erutus, erutuslävi, erutusprotsess, erutuvus, erütrotsüüdid, punalibled, erütrotsüütide settereaktsioon, veresete, SR

F

F1, faasan, faasinihke efekt genoomis, raaminihke efekt genoomis, faassöötmine, fagotsütoos, fantoom, kaavik, farm, farmi tapapunkt, fastsioloos, feen, fenogenees, fenotüübiline dispersioon, fenodispersioon, fenotüübiline korrelatsioon, fenotüübiline lahknemine, variatsioon, fenotüübiväärtus, fenotüüp, fenüülalaniin, fermentatsioon, fermentatsioonisoojus, ferrodeks, ferroglükiin, ferrovet, fertiilsus, viljakus, fibriin, fibrill, fibrinogeen, fibrinoosne udarapõletik, fibroom, fikseerimispukk, fikseerimistangid, fikseeritud pidamine, filee, fistul, uuris, fjordi hobune, flaami piimalamba tõug, flandria küülik, flandria hiidküülik, belgia hiidküülik, flaami hiidküülik, flegmoon, fluor, fluorärastatud söödafosfaat, folliikul, folliikuleid stimuleeriv hormoon (FSH), foolhape, forellimajand, forellitiigid, fosfaat, fosfaat-rebulahjend, fosfataas, fosfor, fotoperioodsus, fotosüntees, fraktsioonsöötmine, friimartiin, friimartinism, fruktolüüs, furunkul, koeranael, furunkuloos, füllokinoon, K1-vitamiin, koagulatsioonivitamiin, fülogenees, fülogeenia, füsioloogia, füsioloogiline, füsioloogiline küpsus, fütsiin

G

gaasivahetus, gajaal (Bibos frontalis), gallovei tõug, galopivõidusõit, galopp, galvanonarkoos, galvanotaksis, gameet, sugurakk, gammaglobuliin, γ-globuliin, immunoglobuliin, gangreen, ganoidsoomused, vaapsoomused, gastriin, gaur (Bibos gaurus), geel, geen, geeni (re)duplikatsioon, geeni ülekandmise meetod, geeni ülekandmise meetodid, geeniaktiivsus, geenide koostoime, geeni interaktsioon, geenide ülekandumine, geenikaardistamine, geenikaart, geenisagedus, geenitoime, geenitriiv, geeninihe, geenivalem, geenmutatsioon, genealoogia, genealoogiline analüüs, genealoogiline liin, genealoogiline perekond, genees, geneetika, geneetiline analüüs, geneetiline dispersioon, genodispersioon, geneetiline homöostaas, geneetiline informatsioon, geneetiline kood, geneetiline korrelatsioon, geneetiline materjal, geneetiline parameeter, geneetiline polümorfism, geneetiline regulatsioon, geneetiline sugulus, geneetiline tasakaal, geneetiline variatsioon, genitaal, -id, suguelund, -id, genofond, genokoopia, genoom, genoommutatsioon, heteroploidsus, genotüübiline lahknemine, genotüübisagedus, genotüüp, globuliinid, glükagoon, glükogeen, glükolüüs, glükoos, viinamarjasuhkur, glükoos-rebulahjend, glükoos-tsitraat-rebulahjend, glükosiidid, glükosuuria, glütseriin, glütserool, glütseriinlahjend, glütserofosfaatraud, glütsiin-rebulahjend, glükokoll-rebulahjend, glütsiin-tsitraat-rebulahjend, glükokoll-tsitraat-rebulahjend, glütsiinlahjend, glükokoll-lahjend, glütsiinpiimlahjend, gonadotropiin, gonosoom, sugukromosoom, gonosoomne tunnus, suguliiteline tunnus, gorbaatovi punane tõug, gorki lambatõug, granuleerimine, gripp, groningeni tõug, groznõi lambatõug, gruusia peenvilla lambatõug, gruusia poolpeenvilla lambatõug, grööni sinirebane, guaniin, göönsi tõug

H

haarempaaritus, haistmine, hakkliha, hakni, halb toitumus, haljaskonveier, haljasmais, haljassegatis, haljassööt, hall hiidküülik, hall loom, hall ukraina stepitõug, hallitus, hallitusinhibiitor, hallitusseened, halvatus, paralüüs, halvendaja isasloom, hambad, hambatangid, hambavalem, hambumus, hammaskaar, hammastumine, hanekasvatus, haneliha, hanemaks, hanemuna, hanerasv, hani, hanila, hanter, hapendamine, hapete-leeliste suhe, katiooni-aniooni bilanss, haploidne, haploidsus, hapnikutarve, hapnikuvaegus, kudede hüpoksia, happe(li)sus, hapukoor, hapupiim, Hardy-Weinbergi seadus, hari, haritav maa, harjas(ed), harjus(peegel)karp(kala), harkjalgne asetus, seis, harkjalgsus, harknisad, harzi kitsetõug, haudeaparaat, inkubaator, haudeinstinkt, loksumine, haudejaam, haudekamber, haudemuna, hauderežiim, haudumisest võõrutamine, Haugh’i ühik, hautamisskeem, graafik, hautamistemperatuur, havihambad, havipea, heie, hein, heinabrikett, heinajahu, heinakõht, heinapakk(-rull), heinapebred, heinapuru, heinapress, heinaseemnepõhk, heinaühik, heinaekvivalent, heinaväärtus, heintaimik, heitvesi, reovesi, hekseldamine, hekseldi, hekselhein, hele akviteeni tõug, helekõrb, heleraudjas, helmint, helmintoosid, usstõved, hem(at)otroofne toitumine, hemaglutinatsioon, hematokrit, hematuuria, hemoglobiin, hemoglobinuuria, hemolüüs, hepariin, herdelgalopp, herefordi tõug, heritaablus, päritavus, hermafrodiit, sugukaksiklane, hernes, herneshari, herpes, heterogameetsus, heterogeenne, heteroos, heterosügootsus, heterotroofia, higi, higinäärmed, higistamine, hiidküülik, flandria hiidküülik, hiina hani, hiirjas hobune, hiljavalmivus, hindamine, hindamine eellaste järgi, hindamine jõudlusomaduste järgi, hingamine, respiratsioon, hingamiselundid, hingamiskoefitsent, respiratoorne koefitsent, RO, hingamismaht, hingamistüüp, hingeldus, hispaania meriino, hissaari lambatõug, histamiin, histidiin, histolüsaadid, histotoksiline anoksia, hoburakend, hobuse õpetamine, hobused (Equus), hobusekasvandus, hobuste tõufarm, hobusekasvataja, hobusekasvatus, hobuseliha, hobusetüüp, hobuslased (Equidae), hobuste võidusõit, võiduajamine, hoidla, hollandi küülik, hollandi mustakirju tõug, friisi tõug, hollandi punasekirju tõug, maas-rein-eisseli (MRY) tõug, holmogori veisetõug, holsteini veisetõug, homogameetsus, homogeenne, homogeenne paaridevalik, homogenisaator, homogeniseeritud piim, homoloogsed kromosoomid, homosügootsus, horisontaallaudjas, rõhtlaudjas, hormonaalne regulatsioon, hormoonid, hormoonpreparaadid, hormoonravi, hulgilooteline tiinus, hulgipoegija, multipaar, humoraalne regulatsioon, hurdakõht, häbe, hädatapp, hämpširi tõug, härg, hõbejad karvad, hõbejuse intensiivsus, hõbejuse osatähtsus, hõbeküülik, hõberebane, hõre sperma, hõre vill, hõrenenud karvkate, hübridiseerimismeetod, hübridoloogiline meetod, hübriid, hüdrogeenimine, hüdrokolloid, hüdroksüproliin, hüdrolaasid, hüdrotehnilised ehitised, hügieen, hügieeniline, hügromeeter, hügroskoopne, hügroskoopsus, hüpe, hüpereemia, liigveresus, hüperfunktsioon, hüperglükeemia, hüpertermia, liigsoojumus, hüpertoonia, hüpertooniline lahus, hüpertroofia, hüpertüreoos, hüpofunktsioon, hüpofüüs, hüpoglükeemia, hüpokseemia, hüpoksia, hüpotalamus, hüpotermia, alajahtumine, hüpotoonia, vaegpingus, hüpotooniline lahus, hüpovitaminoos, hüppeliiges

I

idafriisi lambatõug, idamaahobusetõud, orientaalsed hobusetõud, idaprantsuse punasekirju veisetõug, identsed kaksikud, igemehaigused, ihtüofauna, ihtüoloog, ihtüoloogia, ihtüotsiidid, ildefransi lambatõug, imemine, imemisrefleks, imendumine, imendumisvõime, imetamine, imetamisperiood, imik(loom), immigratsioon (populatsiooni), immobiliseerimine, immunoblotting, immunofluorestsents, immunogeneetika, immuunseerumid, immuunsus, immuniteet, implantatsioon, loote kinnitumine, impotentsus, suguvõimetus, inbredliin, sugulasliin, inbriiding, sugulusaretus, inbriidingudepressioon, inbriidingukoefitsient, indiferentne temperatuur, individuaalne valik (selektsioon), individuaalpuur, -pesa, individuaalsöötmine, indlev loom, indutseeritud mutatsioon, informatsiooni-RNA (mRNA), matriits-RNA, infrapunakiirgur, inglise külmaverelised hobusetõud, inglise lihalambatõud, inglise täisvereline ratsahobune, inhalatsioon, inhibiitor, inkubatsioon, hautamine, inkubatsioonitsehh, inkubatoorium, haudejaam, inna sünkroonimine, innatsükkel, estraaltsükkel, innatunnused, innasüptomid, innatus, insektitsiid, insertsioon, instinkt, insuliin, intensiivne (üles)kasvatamine, intensiivne põllumajandus, intensiivtõug, interfaas, interkinees, interkromosoomne rekombinatsioon, intermediaarne, introdutseerimine, invasioonihaigused, parasitaarhaigused, isa, isadus, isaduse kindlakstegemine, isaduse õigsuse kontroll, isaema, isaisa, isane (loom), isasloom, isaslooma suguline koormus, isassugulind, isekuumenemine, isesüttimine, islandi lambatõug, isolatsioon, isoleutsiin, istak, itaalia friis (holstein)

J

jaapani must veisetõug, jahivõidusõit, jahu, jahutamine, jahuti, jahvatamine, jahvatusseade, veski, jakk, jalamärk (-responder), jalavahetus galopil, jalgade kattumus villaga, jalgade märgised, jalgade seis, jalgade seisuvead, jalgade vill, jalgade värvus lindudel, jalutus, jalutus(jooksu)aed, -plats, janu, jaroslavli veisetõug, jogurt, joo(t)miskoht, joo(t)misküna, joo(t)misrežiim, joodiarv, joodivaegus, joogiveevajadus, joogivesi, joomine, joomiskiirus, joomiskordade arv, jootmine, jootmisseade, jootur, jootmistehnika, jorkširi seatõug, juhtkarvad, juhuslik valim, esindav valim, juurdekasv, juurvili, juurviljanuum, juurviljapealsed, juust, juustuauk, juustude parafiinimine, juustumeister, juustutööstus, juustuvalmistamine, juvenaalsulgimine, jämesool, jämesoolepõletik, jämevill, jämevillalammas, jänesekand, järeljahutamine, järelkasvatamine, järelkäärimine, järellõikevill, villalõikmed, järellüps, järelpastöriseerimine, järelvalmimine, järglane, järglaskond, järelkasv, järglaste (omaduste) järgi hindamine, järglaste produktiivsus, järglaste säilivus, järvekalakasvatus, järvemajandus, jäsemed, jäsemehaigused, jääalune kalapüük, jääkained, jääkdispersioon, jääkpiim, residuaalpiim, jääkvill, jäär, jäära valik, jääravill, jäärtall, jäärik, jäätmed, jäätmetehas, jõe-ujuvvõrgud, jõesiga, jõudlus, produktiivsus, jõudluse kaart, jõudluskontroll, jõudlusarvestus, jõudluskontrolli katsejaam, jõudlusomadus, produktiivomadus, jõudlustüüp, jõudlusvõime, jõusöödaautomaat, jõusöödadosaator, jõusöödapunker, jõusöödarikas ratsioon, jõusöödatehas, jõusööt, kontsentraat

K

kaagutamine, kaal, kaalium, kaaliumjodaat, kaaliumjodiid, kaasasündinud, kaasasündinud sigimatus, kaasasündinud tunnus, kabardiini hobusetõug, kabi, kabjahaigused, kabjalõhe, kabjaviil, kabun, kael, kaela alaserv, kaela külg, kaela liitumine, kaela pikkus, kaelahari, kaelamärk, kaelasulestik, kaelavolt, kaer, kaerapõhk, kaerasöötühik, kahe rebuga, -line muna, kaheaastane kultuurtaim, kahekordne lüps, kahekordne paaritus, topeltpaaritus, kahekordne pügamine, kahekordne seemendus, kahesuunaline, kaheotstarbeline tõug, kahheksia, kaitsereaktsioon, immuunreaktsioon, kaitseriietus, kajalood, kaksikjootur, kaksiklihaseline (loom), kaksikpuur, kaksiktall, kaksiktiinus, kaksikud, kaksikud embrüosiirdel, kala(d), kalaekstrakt, kalajahu, kalakasvatus, kalakasvatuse tootlikkus, produktiivsus, kalalõhn lihal, kalamahl, kalarapped, kalasaba-lüpsiplats, kalasilo, kalatiik, kalatoodang, kalatööstus, kalavalem, kaldapüük, kaldpõrandaga pesa, kalevivill, kalgend, kalifornia küülik, kalkun, kalkunikasvatus, kalkunimuna, kalmõki veisetõug, kalorifeer, õhusoojendi, kaltsiferool, D-vitamiin, kaltsineerimine, kaltsium, kaltsiumfosfaat, kamar, kamber (toiduainetetööstuses), kamberkuivati, kammvill, kampbelli part, kana, kana(broileri)liha, kanada kobras (Castor Canadensis Kuhl), kanada uluklammas, lumelammas (Ovis canadensis), kanakasvatus, kanala, kanamuna, kanapimedus, kanatõud, kand, kandekast, -puur, kanepiseemned, kangjuust, kangsuulised, kangrauad, kandaarid, kannaliiges, kannibalism, kapillaar, kappinkubaator, haudekapp, kapslimeetod, karakullilambakasvatus, karakullilambatõug, karakullnahk, karantiintiigid, karbamiid, uurea, kusiaine, karbamiidimürgistus, karbonaad, karbunkul, (veri)koeranael, kari, karja jõudlus, produktiivsus, karja käive, karja laiendatud taastootmine, karja lihtne taastootmine, karja parandamine, karja struktuur, karja suurus, karja taastootmine, uuendamine, karja vanuseline struktuur, karjakontroll, karjaloendus, karjamaa kultuurtaim, karjamaa lüpsiplats, karjamaa ülekoormus, karjamaahoole, karjamaanuum, karjamaaperiood, karjamaapind, karjamaatetaania, karjastruktuur, karjatamine, karjatamisring, karjatamisrühm, karjatamistehnika, karjatatud karjamaa, karjatee, karm vill, karotenoidid, karp(kala), karpaadi pruun veisetõug, karpkalatiigid, kartul, kartulinuum, kartulipraak, karukäpne seis, karunkul, -id, karusloom, karusloomafarm, karusloomakasvataja, karusloomakasvatus, karusloomapuur, karusnaha defektid, karusnaha klassilisus, karusnaha kvaliteet, karusnaha märgumine, karusnahaküülik, karusnahalammas, karusnahk, karv, -ad, karva koorkiht, karva korteks, karva soomuskiht, karva kutiikula, karva säsikiht, medulla, karvasäsi, karvasüda, karvade depigmenteerumine, karvade ja sulgede kupatamine, karvade väljalangemine, karvafolliikul, karvanääps, karvajuur, karvajuurte paljastumine, väljaulatuv karv, karvaliigid, karvanäsa, karvapapill, karvapaun, karvasibul, karvatupp, karvavahetus, karvaheide, karvavärvuse geenvalem, karvkate, karvastik, karvkatte ealine muutuvus, karvkatte elastsus, karvkatte hõrenemine kõhuosal, karvkatte kohevus, karvkatte kahusus, karvkatte kujunemine, karvkatte kvaliteet, karvkatte kõrgus, karvkatte läige, karvkatte sesoonne muutuvus, karvkatte struktuur, karvkatte tihedus, karvkatte valmimine, karvkatte vildistumine, karvkatte pulstumine, karvkatte värvus, karüogeenid, karüogramm, karüoloogia, karüotüübianomaalia, karüotüüp, kasahhi arhaarmeriino, kasahhi hobune, kasahhi peenvillalambatõug, kasahhi valgepealine veisetõug, kaseiin, kastinkubaator, sektsiooninkubaator, kastraat, kastreerimine, kasukanahalambakasvatus, kasukanahalambatõug

L

laapensüüm, laapferment, kümosiin, ladu, lagundamine, lõhustamine, lahkamine, lahkliha, lahknemine, lahknemisseadus, segregatsiooniseadus, lahksugulisus, lahtine säuk, lahtine villak, lahus, laienemine (organi), hüpertroofia, lainjad looked, venitunud looked, lakk, laktalbumiin, laktatsioon, laktatsioonifüsioloogia, laktatsioonikõver, laktatsiooniperiood, laktoos, piimasuhkur, lakukivi, lamatis, lamba(piima)juust, lambakari, lambakarjus, lambur, lambakarusnahk, lambakasvataja, lambakasvatus, lambakasvatusettevõte, lambakoer, lambalaut, lambaliha, lambanahkade konserveerimine, lambapiim, lambarasv, lambarauad, lambakäärid, lambarümp, lamba lihakeha, lambasulg, lambasõnnik, lambatõug, lambavill, vill, lamburi riietus, lame sedelgas, lamekabi, lammas, lammaste hindamine, lammaste hooldamine, lammaste jõudluskontroll, lammaste karjamaanuum, lammaste kasutusiga, -vanus, lammaste pidamine, lammaste pügamine, lammaste tiinus, lanameeter, villa peenusmõõtel, lanne, nimme, lanoliin, laotamine (laiali-), laotur, lapp, larv, larüngiit, latter, laudajahutus, laudakliima, laudaküte, laudanuum, laudassöötmine, laudasõnnik, laudaõhk, laudja kuju, laudja kõrgus, laudja laius, laudja pikkus, laudjas, lauk, laut, leedu holsteini (mustakirju) veisetõug, leedu mustapealine lambatõug, leedu raskeveohobune, leedu valge seatõug, leelisreserv, leelisus, leeliselisus, aluselisus, leghorn, lehe proteiinikontsentraat, lehissööt, lehk, lehm, lehmakari, lehmalaut, lehmapea, lehmapiim, lehmik, lehmmullikas, lehmvasikas, lehthari, leid, leine lambatõug, leisteri lambatõug, lenduv ühend, lenduvad rashapped, lennusulg, leptosoomne konstitutsioonitüüp, leptospiroos, infektsioosne kollatõbi, ikterohemoglobinuuria, letaalne, leukopeenia, leukotsütoos, leukotsüüdid, valgelibled, leutsiin, levaad, libajas, langev laudjas, libedik, pärismagu, libiido, liblikhari, ligaasid, ligniin, liha, liha kontrollimine, liha veesisaldus, liha õrnus, liha-kondijahu, liha-piimaveis, liha-rasvasaba lambakasvatus, liha-villalambakasvatus, lihajahu, lihajõudlus, lihajõudluskontroll, lihakanatõud, lihakari, lihakas, lihakombinaat, tapamaja, lihakus, lihalambakasvatus, lihalammas, lihalinnutõug, lihaloom, lihamahl, lihanuum, lihapeptoon, lihapulber, lihase kontraktsioon, lihased, musklid, lihasepõletik, lihasesisene rasv, lihasiga, lihaskiud, lihasmagu, lihassilma läbimõõt, lihassilma pindala, lihassilm, lihaste füsioloogia, lihatehnoloogia, lihatoidulised loomad, karnivoorid, lihatooted, lihatuvi, lihatõug, lihatõugu lehm, lihalehm, lihatööstus, lihatüüpi siga, lihavalk, lihaveisekasvatus, lihtne taastootmine, lihtsulg, liiges, liigesega suulised, liigesepõletik, liigesereuma, liigeseta suulised, liigliha, keloid, liikumine, motsioon, liikumisenergiatarve, liikuv elevaator, liikuv, mobiilne, liin (aretus-), liinaretus, liinialustaja, liinide ühendamine, liinidevaheline ristamine, liitmagu, liitsulg, lima (looma), limaskest, limusiini veisetõug, lina, linalakk, linaseemned, linaseemnejahu, lindimõõde, lindla, lindude tapmine, linkolni lambatõug, linnaseeod, linnasejahu, linnufarm, linnukasvataja, linnukasvatus, linnuliha, linnumunade viljastatus, linnusõnnik, linnusõnnikukuivis (sügavallapanu), linnutapamaja, linoleenhape, lintkonveier, -elevaator

M

maaelanik, maaelanikkond, maasoojus, maastikusõit, maastur, maatööline, maaviljelus, maaviljelussüstem, madal turi, madala toiteväärtusega, magamisõrs, mageveekalad, magneesium, magneesiumoksiid, magu, mahalaadimine, mahepõllumajandus, mahlakad söödad, mahlakus, mahukad söödad, mahukas kõht, mahukus, mahutavus, mahuti, konteiner, reservuaar, maimud, maimurõngad, maimutiigid, järelkasvatustiigid, mais, maisikasvatus, maisipraak, maisisilo, maitse, maitse- ja mõruained, maitsmine, maitsmisretseptorid, majand, majandamissüsteem, majandusaasta, majandusüksus, makroelemendid, maks, maksimaalne veojõud, malleus, tatitaud, maltoos, linnasesuhkur, mandariinpart, maneež, maneežisõit, mangaan, manotservikaalseemendus, maonõre, maomahl, maoseede, maosisaldis, mari (kala), markeeritud vill, marmorjas liha, marmorsus, marsi lambatõud, masinlüps, masinpügamine, maskuliingenitaalorganid, isassuguelundid, massaažimeetod, massi-iive, massiivsuse indeks, massikadu, massvalik, mastiiditest, mastiit, udarapõletik, mediaalne, mediaantasand, mediaator, meeleelundid, meetod, mehaaniline uimastamine, mehaaniline ärriti, mehhaniseerimine, mehhanism, meioos, mekoonium, lootepigi, esiroe, melaniin, melass, söödasiirup, Mendeli seadused, mendelism, meningiit, merekalad, meriinolambakasvatus, meriinolambatõud, meriinovill, merisaarmas, merluška, mesoderm, metaan, metaboliidid, metaboliseeruv energia, ainevahetusenergia, metafaas, metaplaasia, koeteisumine, metastrongüloos, metestrus, metioniin, metmüoglobiin, metriit, metsahein, metsahobused, metsakarjamaa, metsamajandus, metsis, metsnugis, migratsioon, mikrobiaalseede, mikrobioloog, mikrobioloogia, mikroelemendid, mikrofauna, mikrofloora, -bioota, mikroinjektsioon, mikrokliima, mikromanipulaator, mikromanipulatsioon, mikron, mikromeeter, mikroobid, mikroobitüvi, mikroseened, mineraalained, mineraalelementide ainevahetus, mineraalelementide tarve, mineraalsöödad, minorka, minutilüps, mitmeaastane kultuur, mitmelootelisus, mitmiktiinus, mitmikrakend, mitmikud, mitmikusünnitus, mitokonder, mitoos, mittegeneetiline muutlikkus, mittekvaliteetne, mittenakkavad haigused, mitteseeduv, seedumatu, mittespontaanne ovulatsioon, mittesöödav, mittetiine, mittetäielik abort, mittetäisväärtuslik söötmine, mittevalguline, mitteühtlik, heterogeenne paaridevalik, autbriiding, modifikaatorgeen, mokk, mokad, molekulaarbioloogia, molekulaargeneetika, molübdeen, mongoli hobusetõug, monoestriline loom, monoestrus, monohübriidne ristamine, monokaltsiumfosfaat, monokultuur, monoploidsus, monoratsioon, monosööt, monosahhariidid, monoosid, lihtsuhkrud, monosügootsed kaksikud, ühemunakaksikud, monotsüüdid, montbeljaari veisetõug, moorula, kobaridu, kobarloode, mopsipea, morfogenees, morfoloogiline, morfoos, morganism, muflon, muflonilaadsed uluklambad, mugulviljad, muljutus, muna kuju, muna kuju indeks, muna kvaliteet, muna säilivus, muna õhuruumi kõrgus, munade kaalumine, munade kuivpuhastamine, munade läbivalgustamine, ovoskopeerimine, munade markeerimine, munade märgpuhastamine, munade sortimine, munade vaakumteisaldi, munakogur, munajuha, munajuhaampull, munajuhalehter, munajuhanarmas, munajuhaseemendus, munajuhatiinus, munajõudlus, munajõudluskontroll, munakanakasvatus, munakanatõud, munakoor, munakoore omadused, munakoorealune kest, munakoored, munalinnutõud, munatõud, munamass, munandid, munandimanus, epididüüm

N

naarits, naatrium, naatriumivaegus, hüponatrioos, nabaverejooks, nabaväät, naha karvapool, naha pigmentatsioon, naha pindala, naha voldilisus, kurrulisus, naha-, nahaalune, nahaalune fastsia, nahaalune rasv, nahaalused kõhuveenid, piimasooned, nahahaigused, nahanäärmed, naharasu, nahavead, nahk, nahkkarpkala, paljaskarp, nakkav, nakkav atroofiline riniit, nakkav keratokonjunktiviit, nakkepüünised, nakkus, infektsioon, nakkuskolle, nakkusvaba, narkoos, narkootikumid, neelamine, neelamiskeskus, neelamisrefleks, neelupõletik, farüngiit, neeru- ja neeruvaagnapõletik, püelonefriit, neerud, neerufüsioloogia, neerukivitõbi, urolitiaas, kusekivitõbi, neerupealis, suprarenaalnääre, neerupõletik, nefriit, neerurasv, ploomirasv, neeruringe, neerutalitluse puudulikkus, neerude insufitsientsus, negreti meriino, neitsinahk, hüümen, nekrobakterioos, nekroos, nekrootiline, nekrospermia, nelikrakend, neliktalled, nematodoosid, ümarusstõved, nematood, netoenergia, NE, neuraalne regulatsioon, neuriit, neurohumoraalne regulatsioon, neuron, neurotsüüt, neuroos, nihestus, luksatsioon, nikastus, distorsioon, niiskus, niiskusesisaldus, nikotiinhape, PP-vitamiin, nimetahvel, nimme, nina, nina pikkus, ninaling, ninaluu(d), ninamik, ninapeegel, ninapiirkond, ninapõletik, riniit, ninarihm, ninarõngas, ninasõõrmed, ninatangid, ninaõõs, nippeljootur, nisa pikkus, nisa, imeti, nisaava, nisaava laiendaja, nisabaas, nisade asetus, nisade hindamine, nisahaavad, nisakanal, nisajuha, nisavalendik, nisakann, nisakannu hülss, nisakanüül, nisakeha, nisakumm, nisamassaaž, nisapõletik, nisatipp, nisatsistern, nisauuris, nisu, nisupraak, nitraat, nitrit, nitrosomüoglobiin, njuuhämpširi linnutõug, noodapüük, nooremis, emik, noorjäär, jäärik, noorkarjafarm, -laut, noorlamba-, talleliha, noorlamba-, tallevill, noorlinnupatarei, noorloom, noorutt, utik, noot, norfolgi traavel, normaalhambumus, normaalne hambumus, normaalistak, normaaljaotus, nominaaljaotus, normaalne pea asetus, normaalne säbarus, normaliseeritud piim, normandia veisetõug, normeeritud söötmine, norra punasekirju veisetõug, nudi tõug, nudistamine, nugis, nukleiinhape, nukleoproteiid, nukleotiid, nukleotiidijärjestus, nurmkana, põldpüü, nutria, sookobras, nuubia ulukeesel, nuum, nuuma-, tapakonditsioon, nuumafarm, nuumajõudlus, nuumaliik, nuumaratsioon, nuumatehnika, nuumaviis, nuumkari, nuumloom, nuumvasikas, nägemisretseptorid, fotoretseptorid, näidisratsioon, näitusekonditsioon, näljapeenus, näljaperiood, näljutamine, näritud karvkate, närv, närvi-, ganglionirakud, närviimpulss, närvikeskus, närvikiud, närvisüsteem, närvitsentrumite toonus, näärmealveoolid, näärmed, näärmemagu, näärmetsistern, nõgestõbi, urtikaaria, nõgus lanne, nõgulanne, nõgus selg, nõlg, nõrk närvitalitluse tüüp, nülgimine, nülitud nahk, nümfomaania, andromaania

O

O-asetus, O-jalgne asetus, odrasöötühik, oftalmia, ogakiired, ohevillkarvad, ohjad, ohutustehnika, oimukoht, oinas, oinastall, oinik, okse, oksforddauni lambatõug, oksütotsiin, olelusvõitlus, oligospermia, oliguuria, omahind, omajõudluse järgi kontrollitud loom, omajõusööt, omand, omandus, omandatud immuunsus, onager, ondatra, piisamrott, onkootne, kolloidosmootne rõhk, ontogenees, isendiareng, oogoon(id), oolemm(a), munarakukest, ootsüüt, operaatorgeen, operon, optimaalne poegimisvahemik, optimaalne seemendusaeg, orgaaniline, orgaaniline väetis, orgaanilise aine aeroobne lagundamine, orgaanilise aine anaeroobne lagundamine, orgaanilised mineraalelemendid, organ, elund, organism, organoleptiline, orienteerumisrefleks, valverefleks, originaalandmed, orikas, orlovi traavel, ornitoos, klamüdioos, orpingtoni kana, orpingtoni part, osaliselt suletud liin, osaratsioonilised segajõusöödad, osatähtsus, osakaal, osmootne rõhk, osteolüüs, osteomalaatsia, luupehmumus, ostsillonarkoos, ostsillotaksis, ostujõusööt, otoliidid, otsaju, otseliikuvad spermid, otsene kalorimeetria, otsesugulus, veresugulus, otsmik, otsmiku kitsus, otsmiku laius, otsmiku pikkus, otsmikurihm, ovaalne laudjas, ovalbumiin, ovariaaltsükkel, ovariotoomia, ovogenees, oogenees, ovoskoop, ovulatsioon, munairre, ovulatsioonihäired

P

paaridevalik, paarisrakend, paarisuimed, paaritamata emasloom, paaritud uimed, paaritus, paaritusimpotentsus, paaritusintensiivsus, paarituskoormus, paaritusmeetod, paaritusplaan, paarituspukk, paaritusregister, paaritussesoon, paaritushooaeg, paaritusperiood, paarumistüüp, pahaloomuline, pahaloomuline turse, gaasgangreen, pahhüteen, pahhüneem, paigalseisurefleks, paigutustihedus, paikne elektritara, paikne söödajaotur, statsionaarne söödajaotur, paikne tuimastus, kohalik tuimastus, lokaalanesteesia, painutusrefleks, pais, tamm, paisjärv, paistetus, paistiik, peatiik, palavik, pale, paljaslootekarusnahk, koljakk, paljundusfarm, paljundusosakond, paljunemine, sigimine, paljupoegsus, palpeerimine, panariitsium, pankreas, kõhunääre, pankreasenõre, pankreatiin, pankreatiit, pankreosümiin, panmiksis, vabapaarumine, panmiktiline populatsioon, pansootia, pantoteenhape, B5-vitamiin, parabioos, parakeratoos, paralleel-lüpsiplats, parandaja isasloom, parandatud tõug, üleminekutõug, parasiidikandja, parasiidiresistentsus, parasiit, parasitaar-, parasiteerimine, parasitoloogia, parasümpaatiline närvisüsteem, parasümpaatilised närvikiud, parathormoon, paratüreoidiin, paratuberkuloos, Johne haigus, paratüreoidnäärmed, kõrvalkilpnäärmed, paratüüfus, pardikasvatus, pardiliha, pardimuna, parees, parema jala galopp, parkimine, parknahk, parkuur, parotiit, part, partenogenees, neitsissigimine, partla, passaaž, pasta, pastörelloos, pastörisaator, pastöörimine, pastööritud piim, patofüsioloogia, patoloogiline füsioloogia, patogeen, patogeenne, patogeensus, patogeneetiline ravi, patoloogia, patoloogiline morfoloogia, patoloogiline sünnitus, Pavlovi maofistul, pea, pea asetus, pea kattumus villaga, pea laius, pea märgised, pea pikkus, pea profiil, peaaju, peaaju- ja ajukelmepõletik, meningoentsefaliit, pealisvill, pealisvillkarv, peegelkarp(kala), peekon, peekoninuum, peekonisiga, peeled, peenis, peensool, peenvill, peenvillalambakasvatus, pehme lanne, pehme selg, pehme sõrgats, pehmed juustud, pehmesööt, pekingi part, pekipaksuse mõõtur, pekk, pekoriino, pektiin, pelaagiline mari, pelaagilised kalad, pelagiaal, peled, pellagra, penetrantsus, pepsiin, peptidaasid, proteaasid, peptiidid, peptiidside, peptoonid, perefarm, perekond, perekondaretus, perekonnaalustaja, perifeerne närvisüsteem, piirdenärvisüsteem, perimüüsium, perioodikatse, perioodiline kollakeha, ovulatsioonikollakeha, periostiit, luuümbrisepõletik, peristaltika, peritoniit, kõhukelmepõletik, personal, peršeroni hobusetõug, pesa, pesakast, pesakond, pesakonnajõudlus, pesakonnakaaslane, pesamuna, pesemata vill, saastasvill, pesemata villa toodang, pestud vill, puhasvill, pesuaine, pesukaru, pesuvahend, petipiim, pett, Petri tass, pH, pH-meeter, piaffee, pidamine uiteväljadel, pidurdusprotsess, pidurdusseisund, piemonti veisetõug, pigistuslüps, pigmendilaik, pigmentatsioon, pigment, piht, aba, õlgmik, piim, piima baasiline rasvasisaldus, piima energiasisaldus, piima erikaal, piima happesus, piima keemistäpp, piima kondenseerimine, piima kuivainesisaldus, piima kvaliteedi kontroll, piima kõrvalmaitse, piima külmumistäpp, piima laudalõhn, piima lõhn, piima maitse, piima omadused, piima rasvata kuivainesisaldus, piima separeerimine, piima steriliseerimine, piima söödamaitse, piima tihedus, piima valgusisaldus, piima viskoossus, piima värvus, piima(hoiu)ruum, piimaalveoolid, piimaejektsioon, piimaensüümid, piimafarm, piimajahutus, piimajahutustank, piimajõudlus, piimajõudlusvõime, piimajõudluse hindamine, piimajõudluse kontroll(imine), piimakaev

R

raam (lihatööstuses), raamatupidamine, raamatupidamisaruanne, raamatupidamisbilanss, raammõrd, raamnihke efekt, faasinihke efekt, radiodiagnostika, radioimmuunanalüüs, rahalised ressursid, rahalised vahendid, rahandusaasta, rahhiit, rahvamajandus, raiad, niisad, rakend, rakk, rakmed, raku biopsia, rakuselektsioon, rakutsükkel, raku pooldumine, rakutuum, rakutuuma siirdamine, rambujee lambatõug, rangid, rangipadi, rangipuud, rangirinnus, rangjalgne seis, O-jalgne seis, ranne, raps, õlikaalikas, raske pea, raske sünnitus, düstookia, raskesti lüpstav, halb lüpstavus, rasklahustuv rasuhigi, raskesti lahustuv rasuhigi, rasu, rasuhigi, rasuhigine vill, rasunäärmed, rasv, rasva deponeerimine, rasvaladestumine, rasva homogeniseerimine (piima), rasvaainevahetus, rasvade imendumine, rasvane, rasvanuum, rasvasaagis, rasvasaba lammas, rasvasabalammas, laiasabaline lammas, rasvasiga, rasvasulatus, rasvasus, rasvata juust, rasvata kohupiim, rasvatarve, rasvatu, rasvatustamine, rasvauim, rasvaõnnar, kurdjukk, rasvaõnnarlammas, kurdjukklammas, rasvhapped, rasvkude, rasvlahustuvad vitamiinid, lipovitamiinid, rasvumine, ratsamängud, ratsarännakud, ratsastamine, ratsavaljad, ratsavõimlemine, ratsionaliseerimine, ratsiooni energia, ratsmed, ratsutid, rauavaegus, aneemia, raud, raudjas, raudjaskimmel, ravi, teraapia, ravimid, ravimite infundeerimine, ravimite manustamine suu kaudu, ravimite parenteraalne manustamine, ravimite rektaalne manustamine, reaktsiooninorm, realiseerimisvanus, rebu laialivalgumine, rebu värvus, rebu, munarebu, rebulahjend, rebupõis, rebukott, reduktaasproov, refleksikaar, refleksikeskus, reflektoorne, regressioonanalüüs, regressioonikordaja, regressioonivõrrand, regulaatorgeen, regulaatorlüüs, reguleerlüüs, regurgitatsioon, rejektsioon, reis, rekombinant, rekombinatsioon, rekonstrueerimine, rekordlehm, rekordtoodang, rektotservikaalseemendus, relaksatsioon, relaksiin, relatiivne niiskus, remonditöökoda, renjas laudjas, rennlaudjas, vagulaudjas, rentaabel, tasuv, rentaablus, rentimine, liising, reotaksis, reparatsioon, repellendid, replikatsioon, replikatsiooni alguspunkt, repressorgeen, reproduktormajand, reproduktsiooniomadused, reproduktsioonivõime, residuaalmaht, resistentsus, resorptsioon, respiratoorne anoksia, respiratoorne arütmia, hingamisarütmia, respiratsioonikamber, respiratsioonikoefitsient, ressursid, vahendid, rest, retikulaarne, retikuliin, retsept, retsiprookne ristamine, režiim, ridapeegelkarpkala, rihm, riimvesi, riivlemine, triikimine, riknemine, rind, rinna indeks, rinna laius, rinna pikkus, rinna sügavus, rinna ümbermõõt, rinnakorv, tooraks, rinnasuled, rinnauimed, rinnaõõs, rindkereõõs, ripmesuled, kaelaripmed, rippkonveier, rippkõht, rippudar, ristamine, ristamismeetodid, ristand, ristik, ristikhein, ristikurohke rohumaa, ristluu kõrgus, ristsiire, krossingover, roe, rohi, rohubrikett, rohuhekslid, rohujahu, rohukuivised, rohumaa, rohusööt, roiskumine, roiskunud muna, mädamuna, roiskveresus, sepsis, veremürgi(s)tus, rokfoor, romaanovi lambatõug, romnimarsi, romni lambatõug, roodailend, roojaenergia, roojamine, roojamiskeskus, roojamisrefleks, roomiktraktor, roosa tallekarusnahk, guligaz, rooshari, rootsi mustakirju, rootsi holsteini veisetõug, rootsi nudi veisetõug, rootsi punane, rootsi punase-valgekirju veisetõug, rootsi sulg, ropša karp(kala), ruaani part, rudimentaarsed elundid, rukis, rullipurusti, rullkihar, rullkonveier, rupsid, rupskid, rutiin, P-vitamiin, tsitriin, ruun, ruutlaudjas, tahvellaudjas, ruutsäuk

S

saabeljalgsus, saadused, saagis, saak, saastumine, saba, saba(de) lõikamine, saba(de) kärpimine, sabauim, sabavars, sade, sete, saduldama, saepuru, sahharoos-tsitraat-rebulahjend, saksa lihameriino, saksa meriino, saksa mustakirju veisetõug, saksa holstein, saksa mustapealine lambatõug, saksa punane veisetõug, angler, angli, saksa punasekirju veisetõug, saksa suur valge seatõug, salk, salmonelloos, samm, sammu pikkus, sammu sagedus, sammu ulatus, sammuhobused, sanitaar-hügieenilised töötingimused, sanitaarjärelevalve, sanitaartapamaja, sapipigment, sapipõis, saponiinid, sapp, sapphapped, sapropeel, järvemuda, saps, sardiinia lambatõug, sarvhari, nukitshari, sarvkiil (hobusekabjas), sasaan, sasseks, sautdauni lambatõug, seafarm, seakasvataja, seakasvatus, sealiha, searasv, seasõnnik, seatalitaja, sebrad, sedelgas, sedelgavöö, sadulavöö, seebistumine, seebistumisarv, seede, seede eesmaos, eesmaoseede, seededepressioon, seedeelundid, seedeelundite haigused, seedeensüümid, seedefemendid, seedefüsioloogia, seedekanal, seedetrakt, seedekatse, seedekoefitsient, seedenõre, seedesekreet, seedeprotsess, seedimine, seedetüüp, seeduv energia, SE, seeduv proteiin, seemendus, seemendusaeg, seemendusdoos, seemendusindeks, seemendusisasloom, seemendusjärgne emakaravi, seemenduskateeter, seemenduspipett, seemendusmeetod, seemendusviis, seemendusregister, seemendusriistastik, seemendussüstal, seemendustehnik, seemendaja, seemendusvahemik, seemnejuhaampull, seemnejuhad, seemnepõisik, seminaalvesiikul, seemneväät, seerum, seerumalbumiin, seerumtõbi, segajõusöödad, segamineraalsöödad, segaseemendus, segasilo, segasõnnik, segasöödaline ratsioon, segatiskultuur, segatoidulised kalad, segatõug, segavili, segaviljapõhk, segisti, segur, segu, segupiim, seisevvõrgud, sekreet, sekretoorne närv, sekretsioon, seksuaalproportsioon, sooline proportsioon, seksuaalrefleks, sugurefleks, sekundaarfolliikul, sekundaarootsüüt, sekundaarsed sugutunnused, seleen, selektsionäär, selektsiooniefekt, valikuedu, selektsiooniindeks, selektsioonikoefitsient, valikukoefitsient, selektsioonimeetod, valikumeetod, selektsiooniprogramm, aretusprogramm, selg, selgpõikasetus, selgroog, lülisammas, selgseis, selgvertikaalasetus, selja kõrgus, selja pikim lihas, musculus longissimus dorsi, seljaaju, seljapeki paksus, seljasuled, seljauimed, selvesöötmine, sensoorne hindamine, seroloogiline uurimine, sesoonselt polüestriline loom, setted, siberi katk, antraks, sidekude, sigade Aafrika katk, sigade influentsa, sigade gripp, sigade klassikaline katk, sigade tursetõbi, kolienterotokseemia, sigade ösofagostomoos, sõlmusstõbi, sigala, sigala kasutustsükkel, sigimatus, infertiilsus, sigimine, reproduktsioon, sigimisfüsioloogia, sigimishäire, sigimisjõudlus, viljakus, sigimissesoon, sigivus, sigimisvõime, siidjus, siirdekalad, siirdeperiood, siirdesööt, siirdevillkarv, üleminekuvillkarv, sikk, pukk, sileerimine, sileerimiskaod, silelihased, silelihaskiud, silindernisa, silindersäuk, silm, silma füsioloogia, silmahaigused, silo toiteväärtus, silokombain, silokonservandid, silopallid, silosöödad, silotorn, silotranšee, simmentali tõug, sinikaelpart, sorsk, sirge kael, sirge lanne, sirge laudjas, sirge selg, sirge villkarv, sirutusrefleks, siseelundid, siseparasiidid, endoparasiidid, siserasv, ploomirasv, sisesekretsioon, sisenõristus, inkretsioon, sisestav ristamine, sisesuguelundid, sisevaatlus, endoskoopia, sisikond, sissehingamismaht, skeletilihased, skelett, skorbuut, skripton, skrootum, munandikott, sojauba, sokk, solaniin, somaatiline närvisüsteem

T

taani mustakirju veisetõug, taani punane veisetõug, taani seasulg, taara, taasnakatumine, reinfektsioon, taasteke, regeneratsioon, taastootmine (karja), taastootmisvõime, taatsine seis, tagaaju, tagajäse, tagajalg, taganisad, tagasiristamine, taandristamine, tagaveerand (rümp), tahesõnnik, tahhomeeter, tahkekütus, tai-peki suhe, tailiha, tailihasisaldus, taimekasvatuse kogutoodang, taimerakumahl, taimetoidulised, herbivoorid, taimeõlid, taimsed jäätmed, takistussõit hüppevõimele, hobuste kõrgushüpe, takistussõit, parkuur, takjasvill, talinisupõhk, talinoodapüük, talirukkipõhk, tall, tallamine (silo), tallekarusnahk, tallekasvatus, talleliha, tallenuum, tallevill, talutuskepp, talvekarvastik, talvine (laudas)söötmine, talvine poegimine, talvituskadu (kalad), talvitustiigid, tandemlüpsiplats, tandemselektsioon, tapaeelne kehamass, tapaeelne sundpaastumine, tapaeelne veterinaarne kontroll, tapajärgne veterinaarne kontroll, tapajäätmed, tapajõudlus, tapakadu, tapaküpsus, tapaloom, tapalooma hindamine, tapamass, tapasaagis, tapavanus, tapmine, tarastamine, tarbekari, tarbeloom, tarberistamine, tarpan, tasakaalustatud söödaratsioon, teetanus, kangestuskramptõbi, tegelikult kasutatud veojõud, tehiskiud, sünteetiline kiud, tehisvill, tehiskoelmu, tehniline dokumentatsioon, tehniline rasv, tehniline ülevaatus, tehnilised andmed, tehnilised tingimused, tehnoloogia, teisaldamine, teisaldatav (elektri)tara, teise (II) kategooria subproduktid, teisene karvafolliikul, teisene spermatotsüüt, teistkordne pügamine, ülepügamine, tekseli lambatõug, tekstuur, telemeetriline diagnoosimine, temperatuur, teratoomid, teratospermia, terav selg, teravilja kõrval- ja jahvatussaadused, teraviljakultuur, teravnurkkabi, termaalveed, termiline töötlemine, termiline ärriti, termogenees, termoresistentsus, termoretseptorid, ternespiim, ternes, kolostrum, tertsiaarfolliikul, põisfolliikul, tertsiaarne seksuaalproportsioon, tervisekaitse, tervistumisjärk, testosteroon, tetaania, tiamiin, aneuriin, B1-vitamiin, tibude sugupoole määramine, tibula, tigukonveier, tigupress, ekstruuder, tigupump, tihe munavalge, tihe sperma, tihe vill, tihedus, tihendamine (sööda), tihendatud poegimine, tiigi tootlikkus, tiigikalad, tiigimajand, tiine emasloom, tiine mära seerum, tiinestumine, tiinestumine esimesest seemendusest, tiinestuvus, tiinestuskoefitsient, tiinus, tiinusaegne ind, ebaind, tiinuse kestus, tiinusperiood, tiinuse latentne järk, latentne tiinusperiood, tiinuse rektaalne määramine, tiinusekalender, poegimiskalender, tiinusperioodi lühendamine, tiitrimine, tiiva kattesulg, hoosulg, tiivamärk, timuthein, tingimatu refleks, tingrefleks, tingitud refleks, tingühik, tingmõõtühik, toiduaine, toiduhügieen, toidujäätmed, toidukõlblik, söödav, toidukõlbmatu, toiduvõtt, söödavõtt, toime, toit, toitained, toitainetetarve, toitefaktor, toitelahus, toitmine, toitumine, toitumus, kehakonditsioon, toitumushinne, tokoferool, E-vitamiin, toksiin, toksiline, toksiline söödaatoonia, toksilisus, toksoplasmoos, toodang, toodang ühe elaniku kohta, toodangu kvaliteet, toodangu suurenemine, toodangu vähendamine, toodangu üldmaht, toodangunäitajad, toodanguvõime, toodanguühik, toode, toonus, toore, tooraine, toormaterjalid, toores, toores konstitutsioon, toorkiud, toornahk, toorproteiin, toorrasv, toortuhk, tooteühiku omahind, tootja, tootlikkus, tootlikud jõud, tootmine, tootmisaeg, tootmisalane kvalifikatsioon, tootmisdistsipliin, tootmise automatiseerimine, tootmise eelarve, tootmise efektiivsus, tootmise juhtimine, tootmise koopereerimine, tootmise organiseerimine, tootmise planeerimine, plaanimine, tootmise spetsialiseerumine, tootmise struktuur, tootmisfondid, tootmisharu, tootmisjäätmed, tootmiskari

U

udar, piimanääre, udara indeks, udara laius, udara pikkus, udaraveerand, udusuled, uim, uimastamine, uimekiired, uimevalem, ujuk, uluk, uluklammas, unipaar, universaaltõug, uriin, kusi, uteriinpiim, embrüotroof, utevill, utt, emalammas, utt-tall, utik, uttede viljakus, uudikristamine, uudismaa, uuendkalad, uuendkari, uuendnoorkari, uuendloom, uurimistulemus, uurimistöö, uuslüpsiperiood, servisperiood, uusmeremaa valge küülik, valge hiidküülik

V

vaakumkuivatus, vaatlus, vaba lämmastik, vaba utt, vaba vesi (lihas või lihatootes), vabaemis, vabapaaritus, vabaperiood, vabasöötmine, ad libitum, vadak, juustuvesi, vadakupulber, vaginaalmeetod, vaginaalne uurimine, vaginaalõõs, vaginiit, vahelduvristamine, vaikne ind, alibiidne ind, vaktsiinid, vaktsineerimine, valge hobune, albiino hobune, valgekoonrebane, valgelihastõbi, valgu bioloogiline väärtus, valgu-vitamiinikontsentraat, valgupuudus, valgusisaldus, valguskartlikkus, heliofoobia, valguspäev, valguväärindus, valik, selektsioon, valikukriteerium, valim, valjad, valk, valminud loode, küps loode, valmistoodang, vanadussigimatus, vanavanemvorm, vanavanemliin, vanemad, vanemkari, vanempopulatsioon, vanemvorm, vanuse määramine hammaste järgi, vanuseline struktuur, vanuseline koosseis, vanutamine, viltimine, vildistamine, varane võõrutamine, varavalmiv loom, varavalmivus, variatsioonikoefitsient, varjualune, varjumaja, varuained, vasaku jala galopp, vasevaegus, vasikaliha, vask, vaskulaarne, vastne, vastsündinu asfüksia, vastsündinud loom, vats, vatsakäärimine, vatsastabilisaatorid, vedel munavalge, vedelalt konserveeritud sperma, vedelsõnnik, läga, vedelsõnnikubassein, laguun, vedelsõnnikulaotur, vedelsööt, vee juurde- ja äravoolu kanalid, veekulu, veen, veenipõletik, flebiit, veepump, veerandilüps, veesisaldus, veetarve, veevajadus, veetustumine, veevarustussüsteem, veevoolu regulaator, vegetatiivne närvisüsteem, veise (lehma) kasutuskestus, veisefarm, veisekari, veisekarja käive, veisekasvatus, veiseliha, veiserümp, veisesõnnik, veiseveohaagis, veiste infektsioosne rinotrahheiit, veiste katk, veiste leukoos, veiste nuumakompleks, veiste seemendusjaam, veiste viljakus, vene raskeveohobune, vene traavel, venoosne pais, venoosne veri, venslideili lambatõug, ventilatsioon, ventraalne, veohobusetõud, veojõud, veok, veovahend, veos, koorem, last, vere albumiin, vere hüübimine, koagulatsioon, vere tihedus, veredepood, verefüsioloogia, verejooks, verelible, vereliin, vanemliin, verelisus, vereloome, vereplasma, vererakud, veresooned, veresuhkur, veretustamine, verevalk, verevärskendamine, veri, vertikaalasetus lootel, vesilahus, vesipõis, veski, veterinaarkontroll, veterinaarekspertiis, veterinaarne ülevaatus, veterinaarparasitoloogia, veterinaarpatoloogia, veterinaarteenistus, vibrioos, kampülobakterioos, vihmutamine, viini sinine küülik, viirus, viirusekandja, viirusvaktsiinid, vikerforell, vikk, vilditööstus, vilis, vilisesilo, viljakus, viljapraak, viljastamata, viljastamise meetodid, viljastatud munaraku siirdamine, embrüosiirdamine, ET, viljastumine, viljastus, vill, villa absoluutne tugevus, villa ebaühtlikkus, villa elastsus, villa erikaal, villa füüsikalised omadused, villa hindamine, villaku hindamine, villa hügroskoopsus, villa karboniseerimine, villa keemilised omadused, villa klassifikatsioon, villa kvaliteet, villa käitlemine, villa liik, villa tüüp, villa läige, villa peenus, villa peenuse kvaliteеdinumber, villa pikkus, villasäugu pikkus, villa sorteerimise laud, villa tihedus, villa tugevus, villa tõeline pikkus, villa vildistatavus, villa vanuvus, villa värvus, villa-lihalambakasvatus, villaetalon, villanäidis, villajõudlus, villaproduktiivsus, villak, villakasv, villakaubandus, villaku ehitus / struktuur, villaku kinnisus, villaku kogus / mass, villaku salguline ehitus, villaku säuguline ehitus, villaku ühtlikkus, villa ühtlikkus, villakuvöö, rullitud villak, villakvill, villaküülik, angooraküülik, villalammas, villapesula, villaproov, villasort, villastandard, villasäsi, villatoodang, villaviga, villadefekt, villkarv(ad), villkate, karvkate, villkatte pulstumine, viltkabi

W

walesi must veisetõug, walesi mägilambatõug, walesi seatõug, Weissi pudel

X

X-asetus, X-jalgsus

Z

zooplankton

Ä

ädal, ärritus, äärevill, äärširi veisetõug

Õ

õhkjahutus, õhkkuiv, õhkkuivatus, õhkkülmutus, õhksulatus, õigeaegne sünnitus, õlaliiges, õlavars, õlavarreluu, õlgmik, õlikook, õlitaimed, õllepärm, õlleraba, õrn konstitutsioon, õrn nisa, õrnus (liha), õved

Ö

östrogeen, ööpäevaringne karjatamine

Ü

üheaastane kultuur, ühekordne pügamine, ühekordne seemendus, ühekorruseline (puuri)patarei, üheniiteline (rohumaa), ühesuunaline tõug, ühik, mõõtühik, ühtlik vill, üksikpidamine, üksikrakend, üksiksulg, üksiktall, ülalõug, ülamokk, üldine aretusväärtus, üldaretusväärtus, üldkulud, üldlämmastik (sisaldus), ülemineku villkarvad, ülepöetud vill, üleskasvatamine (kasvik), üleskasvatamisperiood, ülisäbar vill, ülisäbarad looked, silmuslooked, ümarsäuk, ümberindlemine, taasindlemine, ümbermõõt (looma)

Š

šairi hobusetõug, šampanni küülik, prantsuse sinine küülik, šarolee veisetõug, šetlandi poni, ševioti lambatõug, širaaz, šorthorni veisetõug, šoti mustapealine lambatõug, šoti mägiveisetõug, šropsiri lambatõug, šviitsi veisetõug

Ž

žmuudi, žemaidi hobune

avalehele TeaveTop 10ToetajadTagasiside Üles
© 2008 Alo Tänavots XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.12