KODU   SISUKAART   PRINDI   ENGLISH Veebilehe RSS voog  

Akadeemiline Põllumajanduse Selts

Töötada kodumaa põllumajanduse tõstmise tähe all Eesti edumeelse põllumehe vaimus!

KODU > TEATED

APS 95

Aastalõpu koosviibimine

<< Detsember 2017 >>
E T K N R L P
  1 2 3Tartu APSi juriidiline asutamine 97 aastat
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 Aastalõpu koosviibimine 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Jaanuar 2018
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Viimati uuendatud leht:
LIIKMED
Viimati uuendatud:
03. 12. 2017, 17:24
APS counter
PARTNER
AgriAdapt

TEATED

otsingu suvandidOtsi
uudiste arv : 5

Aastalõpu koosviibimine

07.12.2017

Hea seltsikaaslane,

Ootame Sind seltsi aastalõpukoosviibimisele, mis toimub kolmapäeval 13. detsembril Jõgevamaal. Külastame Eesti Taimekasvatuse Instituuti. Uudistame sealseid töid ja tegemisi.

Pidulik õhtusöök presidendi aastalõputervituse ja seltsiliikmete sõnavõttudega toimub Laisholm Pubis algusega kell 18.00.

Buss Jõgevale väljub Fr. R. Kreutzwaldi ja Tuglase tn nurgal parklast kell 15.00. Transpordi soovist teavitada seltsi sekretäri.

Osavõtutasu 18.00 eurot kogume kohapeal.
Palume registreerida hiljemalt 11. detsembri lõunaks seltsi sekretärile Heli Kiimanile telefonile 731 3454 või e-postiga: heli.kiiman@emu.ee

Seltsi eestseisus

APS on projekti AgriAdapt toetajapartner

03.12.2017

AgriAdapt on üle-Euroopaline, Euroopa Liidu LIFE programmi kaasrahastatav projekt. Selle eesmärk on näidata, kuidas jätkusuutlikud kohanemismeetmed võiks aidata muuta loomakasvatus- ja taimekasvatusettevõtteid ning püsikultuuride viljelejaid kliimamuutuste mõjude suhtes kohanemisvõimelisemaks. Samuti uuritakse nende meetmete muid positiivseid keskkonnamõjusid.  Tulemuste praktikatesse ülekantavuse saavutamiseks töötavad projektipartnerid meetmed välja koostöös tootjate, ekspertide, haldusorganite, põllumajanduslike haridusasutuste ja asjast huvitatud eraisikutega. Projekt viiakse läbi kooskõlastatult neljas peamises EU kliimariski piirkonnas: Lõuna-Euroopas, Lääne-Euroopas, Kesk-Euroopas ja Põhja-Euroopas.

Enam teavet projekti osas https://agriadapt.eu/?lang=et 

Projekti Eesti-poolne koordinaator on Ragnar Leming, kontakt ragnar.leming@emu.ee

Agraarteadus 2017 * XXVIII * 1

07.07.2017

Agraarteadus

Lugupeetud seltsi liikmed!

Kutsun Teid lugema Agraarteaduse viimast numbrit (20/06/2017). Agraarteaduse toimetus pühendab 2017. aasta esimese numbri loomakasvatusteadlasele professor Ülo Ollile, kel tänavu oleks täitunud 90. juubel. Ü. Oll oli Agraarteaduse peatoimetaja aastatel 1990–1997. Professori kaasaegsed meenutavad käesolevas numbris hinnatud õppejõu ja toimeka kolleegi elu ja teadustööd.

Käesolev väljaanne sisaldab viit teadusartiklit, kust käsitletakse uurimusi kartulimardika arvukuse prognoosimisest, Listeria monocytogenese levimusest valmistoitudes ja transvaali gerbera in vitro paljundamisest. Lisaks antakse ülevaade biokirme mõjust piima ja piimatoodete saastumisele bakteritele. Lühiartikkel käsitleb poegimisjärgset emakapõletike ravi lüpsilehmadel. Alates sellest numbrist on kõik teadusartiklid varustatud objekti digitaalidentifikaatoriga (DOI). DOI-sid kasutatakse teadusajakirjades avaldatud artiklite identifitseerimisel ja sageli lisatakse need ka kirjanduse loetelusse.

Ajakirja lõpus on ka tavapärane kroonikaosa. Toimetus ootab seltsiliikmete aktiivset kaasalöömist uue numbri valmimisel.

Parimate soovidega
Alo Tänavots
peatoimetaja

Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

11.04.2017

Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/

APS SUHTLUSGRUPP

15.05.2012

Lugupeetud Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi liige!

Liikmetevahelise informatsioonivahetuse parandamiseks kutsume Teid liituma Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi kinnise uudisgrupiga. Grupiga liitunutele saadetakse info lähenevatest sündmustest automaatselt e-posti aadressile.

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi uudisgrupp

uudiste arv : 5

Alammenüü

Aastalõpu koosviibimine

<< Detsember >>
E T K N R L P
  1 2 3Tartu APSi juriidiline asutamine 97 aastat
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 Aastalõpu koosviibimine 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Üles
Follow us on Facebook