Akadeemiline Põllumajanduse Selts

uudiste arv : 7
leht :  1/2 

Teadusajakiri Agraarteadus ootab kaastöid

12.02.2018

Agraarteadus

Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi poolt väljaantav eestikeelne eelretsenseeritav põllumajanduslik teadusajakiri, mis ilmub kaks korda aastas, ootab aktiivset kaastööd. 

Agraarteadus aktsepteerib teadustöid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil kõigis põllumajandusteaduse valdkondades (sealhulgas metsandus, taimeteadus, looduskaitse, keskkonnateadus, loomakasvatus veterinaarmeditsiin, inseneriteadused). Lisaks teadusartiklitele avaldab Agraarteadus ülevaateartikleid, lühiartikleid, metaanalüüse, raamatute arvustusi jne. Eesti teadlastelt ootame emakeelseid artikleid, et säilitada ja kaasajastada eestikeelset põllumajandusteaduse terminoloogiat. Kõik ajakirjas avaldatud teadusartiklid on eelretsenseeritud.

Ajakiri hindab kõrgelt multidistsiplinaarseid uurimusi. Ajakirjale pakuvad erilist huvi teemad, mille uurimine on suunatud jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks ning teadustööd, mille tulemused aitavad maaelu juhtida tasakaalukalt ja targalt. Oodatud on kaastööd, mis aitavad mõista biotehniliste süsteemide mitmekesisuse probleeme.

Agraarteaduse väljaandmist toetab Eesti Maaülikool. Ühtlasi on võimalik ajakirja tellida paberkandjal. Rohkem infot: http://agrt.emu.ee/

Professor Haldja Viinalassi tunnustus

07.02.2018

Mõned päevad tagasi tunnustati head kolleegi ja selsi liiget, professor Haldja Viinalassi Aasta Konverentsitegu 2017 tiitliga. Professor Viinalassi eestvedamisel toodi Eestisse nö loomakasvatuse olümpiamängud ehk 68. Euroopa Loomakasvatuse Föderatsiooni Aastakonverents (EAAP). Üle 1200 delegaadiga ja kümnete paralleelsessioonidega teaduskonverents leidis ohtralt kiidusõnu üle kogu maailma.

Õnnitlused professorile ja edu edasisteks! Aasta Konverentsitegu on Eesti konverentsisektori suurim tunnustus

Tarmo Soomere ja Erki Tammiksaar: Eesti teaduse märkamatud tugisambad tuleb varjusurmast välja tuua

23.01.2018

Maailmas kiiresti arenev kodanikuteadus on Eestis ammu olemas – seda kannavad meie riigist kaks korda vanemad teadusseltsid, mille esmane roll on talletada teadmisi meie kodumaast ja vahendada tulemusi emakeeles meie oma inimestele, kirjutavad teaduste akadeemia president Tarmo Soomere ja teadusajaloolane Erki Tammiksaar.

Teaduslikud seltsid ja laia profiiliga õpetatud seltsid (üldisemalt teadusseltsid) on lahutamatu osa arenenud riikide teadus- ja haridusmaastikust. Neist vanimad on vägagi auväärses eas. Õpetatud Eesti Selts on sada aastat vanem kui Eesti Teaduste Akadeemia ja 80 aastat vanem kui Eesti Vabariik. Nad on suutnud üle elada kõige radikaalsemad ühiskondlikud muutused, seejuures kujundades nii eestikeelset kultuuri ja meie rahvust kui ka poliitilisi protsesse.

Lugege edasi Heurekast   

Agraarteadus 2017 * XXVIII * 2

24.12.2017

Agraarteadus 2017 * XXVIII * 2

Uus number väljas! http://agrt.emu.ee/?Agraarteadus_20...

Ants Bender, Sirje Tamm. TETRAPLOIDSE PUNASE RISTIKU SEEMNEPÕLLU RAJAMINE KATTEVILJA ALUSE KÜLVIGA

Katrin Laikoja, Liis Teder, Ivi Jõudu. ASSESSMENT OF CHEMICAL AND SENSORY QUALITY OF UNSALTED AND SALTED SWEET CREAM BUTTER DURING STORAGE AT DIFFERENT TEMPERATURES AND TIME
 
Margit Olle. THE EFFECT OF SILICON ON THE ORGANICALLY GROWN ICEBERG LETTUCE GROWTH AND QUALITY

Tõnu Püssa. Ülevaade: TOIDULISANDID – KASULIKUD, KASUTUD VÕI OHTLIKUD?

Tanel Vahter, Märt Nõges. LIHTSA KROHMSEENE INOKULAADI KASVATAMINE NING VÕRDLUS KAUBANDUSLIKE TOODETEGA TAIMEKASVU SUURENDAMISEKS 

Karim Jan, Muhammad Waseem, Dost Mohammad Baloch, Abdul Hameed Baloch, Mustajab A. Khan, Taimoor Khan, Muhammad Rashid, Qurban Ali. MORPHOLOGICAL LODGE OF DESI COTTON (GOSSYPIUM ARBOREUM L.) GENOTYPES AND STAGE-MANAGE BY PLANTING LOG UNDER DRY TROPICAL PROSPECT

Seltsi AASTA TEGIJA 2017

14.12.2017

Seltsi AASTA TEGIJA 2017 on pm-dr Alo Tänavots, pälvides ka seltsi presidendi rändkarika!

Õnnitlused!

APS on projekti AgriAdapt toetajapartner

03.12.2017

AgriAdapt on üle-Euroopaline, Euroopa Liidu LIFE programmi kaasrahastatav projekt. Selle eesmärk on näidata, kuidas jätkusuutlikud kohanemismeetmed võiks aidata muuta loomakasvatus- ja taimekasvatusettevõtteid ning püsikultuuride viljelejaid kliimamuutuste mõjude suhtes kohanemisvõimelisemaks. Samuti uuritakse nende meetmete muid positiivseid keskkonnamõjusid.  Tulemuste praktikatesse ülekantavuse saavutamiseks töötavad projektipartnerid meetmed välja koostöös tootjate, ekspertide, haldusorganite, põllumajanduslike haridusasutuste ja asjast huvitatud eraisikutega. Projekt viiakse läbi kooskõlastatult neljas peamises EU kliimariski piirkonnas: Lõuna-Euroopas, Lääne-Euroopas, Kesk-Euroopas ja Põhja-Euroopas.

Enam teavet projekti osas https://agriadapt.eu/?lang=et 

Projekti Eesti-poolne koordinaator on Ragnar Leming, kontakt ragnar.leming@emu.ee

uudiste arv : 7
leht :  1/2